Prematüre bebek annelerinde galaktogog ve uyku düzenleyici etkili bitki çaylarının anne sütünü arttırmaya etkisi

Galaktogog özellikli bitki çayları, anne sütünün artırılması amacıyla son yıllarda giderek artan oranda kullanılmak-tadır. Anne sütü üretiminin sorunlu olabileceği prema-türe yaş grubunda bu çayların kullanılması ile anne sütü miktarının artırılabileceği düşünülerek bu çalışma planlandı. Annelerin uyku düzenlerine yardımcı olmak üzere kullanılan iyi geceler çayının da bu bağlamda etkili olup olmadığı araştırıldı. Her iki çay için plasebo olarak su kullanıldı. Çalışma toplam 91 anne üzerinde yapıldı. Annelerden gerekli onamlar ve bilgiler alındıktan sonra birinci gruba Still-tee ®, ikinci gruba İyi Geceler Çayı ® ve üçüncü gruba kontrol olarak su verildi. Tüm annelerin yeterli sıvı almaları sağlandı. Birinci gruptaki annelerin süt miktarı, 1. güne kıyasla, 3. ve 7. günlerde anlamlı derecede arttı (sırasıyla 172, 247, 373 ml). İkinci gruptaki annelerin uyku süreleri de 1. güne kıyasla 3. 7. günlerde diğer iki gruba göre anlamlı derecede arttı (sırasıyla 7,4, 8,1, 8,9 saat). Prematüre bebeklerin annelerinde kullanan galaktogog etkili Still-tee ® çayının, süt miktarını artır-mada, İyi Geceler Çayının ® ise, uyku süresini arttırma-da etkili olduğu sonucuna varıldı.

The effect of herbal galactogoge and sleep inducer teas on the increasing of breast milk in mothers of premature babies

Herbal teas with galactogoge effects have been used extensively in recent years in order to increase the amount of breast milk in lactating mothers. Mothers of premature babies often have problems in breastfeeding and this study was designed to investigate if such herbal teas has any effect on the increasing of breast milk in mothers of premature babies. We also investigated whether a sleep-induced herbal tea (İyi Geceler Çayı ®) was effective in regulating the sleep of these mothers. Plain water was used as placebo. Ninety-one mothers were studied. After obtaining informed consent and relevant information, the first group of mothers (n=30) received Still-tee ®, the second group of mothers (n=30) received sleep-inducer tea (İyi Geceler Çayı ®), and the third group of mothers (n=31) received plain water. All mothers’ intake of fluid were similar and sufficent. The amount of breast milk in the first group increased significantly (172, 247, 373 ml respectively) on the 3rd and 7th days of study. The duration of sleep in the second group of mothers increased significantly (7.4, 8.1, 8.9 hours respectively) on the 3rd and 7th days of study. It was concluded that Still-tea ® herbal tea was effective in increasing the amount of human milk, whereas sleep-inducer herbal tea (İyi Geceler Çayı ®) was also effective in increasing the duration of sleep in mothers of premature babies.

Kaynakça

1. Ken K, Nita F. Communicating the benefits of breast feding. Arch Dis Child 2007;92: 471-72 .

2. Çetin F, Güneş G, Karaoğlu L, Üstü Y. Turgut Özal tıp merkezinde doğum yapan annelerin doğum öncesi bakım alma ve emzirmeye başlama durumlarını etkileyen faktörler. Journal of Inonu University Medical Faculty 2005;12: 125-8.

3. Atıcı A, Polat S, Turhan A. Anne sütü. Türkiye Klinikleri Journal of Sciences 2007;3: 1-5.

4. Alikaşifoğlu M, Erginöz E, Taşdelen Gür E, Batlaş Z, Arvas A. Bir üniversite hastanesine devam eden annelerde tek başına anne sütü verme süresine etki eden faktörler. Türk Pediatri Arşivi 2000;35: 148-55.

5. Eryılmaz G. Laktasyon ve emzirme in Şirin A, Kavlak O, editörler. Kadın Sağlığı. İstanbul: Bedray 2008; s: 759-90.

6. Quigley MA. Increasing exclusive breastfeeding. BMJ 2007;22: 574-5.

7. Drake E. Nursing care of the normal newborn in Novak JC, Broom BL, editors. 9nd ed. Maternal and Child Health Nursing. St.Louis: Mosby 1999;p: 408,412,456.

8. Moore K, Chute G. Newborn nutrition in Simpson KR, Greehan PA, editors. AWHONN Perinatal Nursing. Philadelphia:Lippincott 2000; p: 338-9.

9. Köksal G, Gökmen H, editörler. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Ankara: Hatipoğlu 2000.

10. Küçüködük Ş.Yenidoğan ve Hastalıkları. Ankara: Feryal 1994.

11. Hockenbery MJ. Health promotion of the newborn and family in Wilson D, Wilkenstein M, Kline EN, editors. 7nd ed. Wong’s Nursing Care of Infant and Children. St.Louis: Mosby 1999; p: 278.

12. Atılgan ZT, Oğuz SS, Dilmen U. Prematüre bebeği olan annelerde metpamid ve humana still tee bitki çayı kullanımının anne sütüne etkisinin karşılaştırıldığı kontrollü randomine bir çalışma. Klinik Tıp Aile Hekimliği 2009;1: 15–22 .

13. Karatoprak N, Yazar S, Önal Sönmez E, Nuhoğlu Ç, Yavrucyu S, Özgüner A. Anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörlerin değerlendiril-mesi. Çocuk Dergisi 2003;3: 44-8.

14. Tırak U, Dilli D, Emeksiz S, Dallar Y. Galaktagog bir bitki çayının yenidoğan döneminde tartı alımı üzerine etkileri. Çocuk Dergisi 2008;8: 14-20.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

714119