Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin akut iskemik inmede tanı değeri

Akut serebral iskemik inmede difüzyon ağırlıklı görüntü-leme (DAMRG)’nin tanı değeri ve kısıtlamalarını ortaya konulmaya çalışılmıştır. Acil servis nöroloji bölümüne akut inme şikayeti ile gelen, semptomlarının başlangıcından itibaren en fazla 48 saat geçen ve nörolojik defisiti 24 saatten uzun süren 50 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Olguların semp-tomların başlangıçından itibaren klinik bulgular, enfarkt hacmi, FLAIR sekansı bulguları, DAMRG’nin yapılmasına kadar geçen süre (MR latensi), enfarkt sahası, ve ADC değerleri kaydedilmiştir. Nörolojik bulguları olan ancak MRG ve DAMRG’de iskemi bulgusu olmayan olgulara 36 saat sonra kontrol incelemesi yapılmıştır. Anterior ve posterior sirkulasyon sahasındaki enfarktlar değerlen-dirilmiştir. Posterior sirkülasyon sahasındaki enfaktların MR latensi süresiyle ile lezyon boyutları ve MR latensi süresi ile ADC değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Elli hastanın 28 tanesinde anterior sirkülasyon sahasında (21 tanesi 24 saat içerisinde görüntülenmiştir), 21 tane-sinde posterior sirkülasyon sahasında (14 tanesi 24 saat içerisinde görüntülenmiştir) enfarkt tespit edilmiştir. Bir olguda hem anterior ve posterior sirkulasyon sahasında enfarkt saptanmıştır. Posterior sirkülasyon sahasında enfarkt tespit edilen bir olguda erken evrede DAMRG incelemesiyle yalancı negatif sonuç elde edilmiştir. Posterior sirkulasyon sahasındaki enfarkt grubunda MR latensi süresiyle lezyon boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). MR latensi süresiyle ADC değeri arasında istatistiksel olarak negatif korelasyon saptandı. DAMRG, akut arteryel iskemik inmede doğru ve hızlı tanı sağlamaktadır. Bu sekans, posterior fossa sahasındaki kısıtlamalarına rağmen, beyin sapı enfarktlarının tanı-sında etkin bulunmuştur.

Diagnostic value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in acute ischemic stroke

To evaluate the diagnostic value and limitations of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in acute arterial ischemic stroke. We retrospectively analysed 50 cases of acute ischemic stroke in whom the neuorologic deficit lasted more than 24 hours within 48 hours of onset. Clinical data, lesion volume, findings on FLAIR images, delay between onset of symptoms and initial MR (MR latency), vascular distribution of stroke lesion and ADC values in DWMRI were recorded. We examined the relation of between MR latency and lesion sizes and MR latency and ADC values of posterior circulation infacts, statistically. In our study group, 28 (56%) of the 50 patients presented with anterior circulation and 21 (42%) presented with posterior circulation infarcts. In one case, both anterior and posterior circulation infarcts were detected. In early DWI examination, only in one case a false-negative result was obtained. In group of posterior circulation infact, there were no significant differences between MR latency and lesion size (p>0.05). Negatif correlation was determinated between MR latency and ADC values, statistically. DWMRI is a correct and more faster imaging modality in the diagnosis of acute ischemic stroke. Although this sequence has limitation in the diagnosis of an infarct at the posterior circulation territory, it is effective in the diagnosis of the brain stem infarct.

Kaynakça

1. Le Bilhan D, Breton E, Lallemand D, Grenier P, Cabanis E, Lavaljeantet M, MR imaging of intravoxel incohorent motions:application to diffusion and perfusion in neurologic disorders. Radiology 1986;161: 401-7.

2. Schaefer PW, Grant PE, Gonzalez RG. Diffusion –weighted MR imaging of the brain. Radiology 2000;217: 331-45.

3. Gonzalez RG, Schaefer PW, Buonanno FS, Schwamm LH, Budzik RF, Rordorf G, et al. Diffusion-weighted MR imaging:diagnostic accuracy in patients imaged within 6 hours of stroke symptom onset. Radiology 1999;210: 155-62.

4. Ay H, Buonanno FS, Rordorf G, Schaefer PW, Schwamm LH, Wu O, Gonzalez RG, et al Normal diffusion-weighted MRI during stroke-like deficits. Neurology 1999;52: 1784-91.

5. Lovblad KO, Laubach HJ, Baird AE, Curtin F, Schlaug G Edelman RR, et al. Clinical experience with diffusion-weighted MR in patients with acute stroke. Am J Neuroradiol 1998;19:1061-6.

6. Oppenheim C, Stanescu R, Dormont D, Crozier S, Marro B, Samson Y, et al. False-negative diffusion-weighted MR findings in acute ischemic stroke. Am J Neuroradiol 2000;21:1434-40.

7. Wang PYK, Barker PB, Wityk RJ, Ulu? AM, van Zijl PCM, Beauchamp NJ. Diffusion-negative stroke:a report of two cases. Am J Neuroradiol 1999;20:1876-80.

8. Lefkowitz D, LaBenz M, Nudo SR, Steg RE, Bertoni JM. Hyperacute ischemic stroke missed by diffusion-weighted imaging. Am J Neuroradiol 1999;20: 1871-5.

9. Engelter ST, Wetzel SG, Radue EW, Rausch M, Steck AJ, Lyrer PA. The clinical significance of diffusion-weighted MR imaging in infratentorial strokes. Neurology. 2004;62: 574–80.

10. Sener RN. Difüzyon MRG’de ‘apparent diffusion coefficient’ (ADC) de?erleri. Tansal ve Giri?imsel Radyoloji 2001;7: 460-3.

11. Kidwell CS, Alger JR, Salle FD, Starkman S, Villablanca P, Bentson J, et al. Diffusion MRI in patients with transient ischemic attacks. Stroke 1999;30: 1174-80.

12. Rovira A, Rovira-Gols A, Pedraza S, Grive E, Molina C, Alvarez- Sabin J. Diffusion-weighted MR imaging in the acute phase of transient ischemic attacks. Am J Neuroradiol 2002;23: 77-83.

13. Inatomi Y, Kimura K, Yonehara T, Fujioka S, Uchino M. DWI abnormalities and clinical characteristics in TIA patients. Neurology 2004;62: 376-80.

14. Fitzek S, Fitzek C, Peter PP, Marx J, Hopf HC, Stoeter P. Time course of lesion development in patients with acute brain stem infarction and correlation with NIHSS score. European Journal of Radiology 2001;39: 180-5

15. Lansberg MG, Thijs VN, O’Brien MW, Ali JO, Crespigny AJ, Tong DC, et al. Evolution of Apparent Diffusion Coefficient, Diffusion-weighted, and T2-weighted Signal Intensity of Acute Stroke. Am J Neuroradiol 2001;22: 637-44.

16. Oppenheim C, Logak M, Dormont D, Lehericy S, Manai R, Samson C, et al. Diagnosis of acute ischaemic stroke with fluid-attenuated inversion recovery and diffusion-weighted sequences. Neuroradiol 2000;42: 602-7.

17. Albers GW. Expanding the window for trombolytic therapy in acute stroke. The potential role of acute MRI for patient selection. Stroke 1999;30: 2230-7.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b299