Anorektal malformasyon tespit edilen 51 yaşında kadın hasta

Anorektal malformasyon yeni doğanlarda yaklaşık 1/ 5000 sıklığında görülmektedir. Anorektal malformasyonların en sık görülen şekli ektopik anüstür. Kolon ile anüs arasında bağlantı yoktur. Rektum, bir fistülle posterior üretra, mesane, vajina ya da vestibüle açılır. Daha önce tanı konulmamış ektopik anüsü olan 51 yaşındaki bir kadın hastayı sunuyoruz. Fizik muayenesinde anüsün normal yerinde olmadığı ve anal kanalın labium minörlerin içinde vajinal kanalın posterioruna açıldığı görüldü.

A 51 years old woman with anorectal malformation

Anorectal malformation is seen 1/5000 frequency in newborns. Ectopic anus is the most seen type of anorectal malformations. In this malformation, there is not any connection between colon and anus. Rectum is usually opened to posterior urethra, vesica, vagina or vestibule by a fistula. We reported a 51 years old woman with anterior ectopic anus who has not been diagnosed before. In physical examination, anus was not seen at normal region and orifice of anal canal was inspected in labium minors, on posterior vaginal canal.

Kaynakça

1. Shah AJ, Bhattacharjee N, Patel DN, Ganatra JR. Anal shift: preliminary results. J Pediatr Surg 2003; 38:196-8.

2. Coşkun A, Sevinç H. Doğumsal gastrointestinal sistem tıkanıklıkları. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 2004; 10: 78-86.

3. Levitt MA, Pena A. Anorectal malformations. Orphanet J Rare Dis 2007; 2:33.

4. Titomanlio L, Giurgea I, Baumann C, Elmaleh M, Sachs P, Chalard F, et al. A locus for sacral/anorectal malformations maps to 6q25.3 in a 0.3 Mb interval region. Eur J Hum Genet 2006;14: 971-4.

Kaynak Göster