Alfa 1 antitripsin eksikliği

Alfa 1 antitripsin eksikliği, ciddi akciğer ve karaciğer hastalıklarına neden olabilen ve tüm dünya genelinde farklı oranlarda görülen genetik bir rahatsızlıktır. AAT eksikliği, neden olduğu nötrofil elastaza karşı yetersiz savunma sistemi ile akciğer hastalıklarına yol açarken, heterodimer AAT moleküllerinin hepatositte birikimiyle de karaciğer hastalıklarına yol açmaktadır. Halk sağlığı politikalarının oluşturulması amacıyla her toplumdaki AAT eksikliği sıklığının tespiti önemlidir. Genotipik olarak AAT, normal allel (PİMM), taşıyıcı (PİMS, PİMZ) ve eksik allel (PİSS, PİSZ, PİZZ) olarak üç grupta incelenmektedir. AAT eksikliğinin tespiti amacıyla sadece serum AAT düzeyinin ölçülmesi yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmada, PI MZ allel sıklığı %0,7 olarak tespit edilmiş ve serum AAT düzeyi için kabul edilen 100,5 mg/dl’lik eşik değer ile en yüksek sensitif ve spesifik değere ulaşılmıştır. Bu derleme yazısının amacı, ülkemizde yapılan çalışmalar ışığında AAT eksikliğinin ülkemiz için bir sorun teşkil edip etmediğini ortaya koymaktır.

Alpha 1 antitrypsin deficiency

Alpha 1 antitrypsin (AAT) deficiency is a hereditary disorder leading to severe lung and liver diseases worldwide. In AAT deficiency, the defective defence system against neutrophil elastasis is implicated in lung disorders, whereas an accumulation of insoluble heterodimer AAT molecules in hepatocytes is the main cause of liver disorders. It is important to detect the prevalence of AAT deficiency in each country to organize the public health policy. Genotypic AAT molecule is defined as normal allele (PİMM), carrier (PİMS, PİMZ) and deficient allele (PİSS, PİSZ, PİZZ). Only to measure the level of AAT in serum does not help to detect all AAT deficiency. A recent study performed in our country revealed that 0.7% of healthy individials represent PI MZ allele and the most sensitive and spesific cuttoff value for AAT level in serum is 100.5 mg/dl. The aim of this review article is to determine importance of AAT deficieny in our country according to the data published from our country.

Kaynakça

Primhak RA, Tanner MS. Alpha 1 antitrypsin deficiency. Arch Dis Child 2001;85:2-5.

Massi G, Chiarelli. Alpha 1 antitrypsin: molecular structure and Pi system. Acta Paediatr Suppl 1994;393:1-4.

Steiner SJ, Gupta SK, Croffie JM, Fitzgerald JF. Serum levels of alpha1-antitrypsin predict phenotypic expression of the alpha1-antitrypsin gene. Dig Dis Sci 2003;48:1793-6.

Simsek H, Pınar A, Altınbas A, Alp A, Balaban YH, Buyukasık Y et al. Cut-off level to detect heterozygous alpha 1 antitrypsin deficiency in Turkish population. J Clin Lab Anal 2011;25:296–9.

Hutchison DCS. Alpha 1 antitrypsin deficiency in Europe: geographical distrubition of Pi types S and Z. Respir Med 1998;92(3):367- 77.

De Serres FJ. World wide racial and ethnic distrubition of Alpha 1 antitrypsin deficiency. Chest 2002;122:1818-29.

Memoranda: Alpha 1 antitrypsin deficiency: Memorandum from a WHO meeting. Bull World Health Organ 1997;75(5):397-415.

Sharp RR, De Serres FJ, Newman L, Sandhous RA, Walsh JW, Hood E, et al. Environmental occupational and genetic risc factors for Alpha 1 antitrypsin deficiency. Environ Health Perspect 2003;111(4):1749-52.

Mailliard ME, Gollan JL. Metabolic liver disease in the young adult. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2003;17(2):307-22

Vennarecci G, Gunson BK, İsmail T, Hübscher SG, Kelly DA, McMaster P et al. Transplantation for end stage liver disease related to Alpha 1 antitrypsin deficiency. Transplantion 1996;61(10):1488-95.

Berg NO, Ericsson S. Liver disease in adults with Alpha 1 antitrypsin deficiency. N Engl J Med 1972;287:1264-7.

De Serres FJ. Alpha 1 antitrypsin deficiency is not a rare disease but a disease that is rarely diagnosed. Environ Health Perspect 2003;111 (16):1851-4.

Carrell RW, Lomas DA. Alpha 1 antitrypsin deficiency- a model for conformational diseases. N Engl J Med 2002;346(1):45-53.

Tecman JH, Qu D, Perlmutter DH. Molecular pathogenesis of liver disease in Alpha 1 antitrypsin deficiency. Hepatology 1996;24(6):1504-14.

Teckman JH, Perlmutter DH. Retention of mutant Alpha 1 antitrypsin Z in endoplasmic reticulum is associated with an autophagic response. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2000;279:G961-G74.

Perlmutter DH. Liver injury in alpha 1 antitrypsin deficiency: an aggreagted protein induces mitochondrial injury. J Clin Invest 2002;110 (11):1579-83.

Lomas DA, Mahadeva R. Alpha 1 antitrypsin polymerization and the serpinopathies: pathobiology and prospects for therapy. J Clin Invest 2002;110(11):1585-90.

Rudnick DA, Liao Y, An J-K, Muglia LJ, Perlmutter DH, Tecman JH. Analyses of hepatocelluler proliferation in a mouse model of alpha 1 antitrypsin deficiency. Hepatology 2004;39:1048-55.

Grazidei IW, Joseph JJ, Weisnwr RH, Therneu TM, Batts KP, Porayko MK. Increased risc of cronic liver failure in adults with heterozygous alpha 1 antitrypsin deficiency. Hepatology 1998;28:1058-63.

Fischer HP, Ortiz-Pallorda ME, Ko Y, Esch C, Ziou H. Chronic liver disease in heterozygous alpha 1 antitrypsin deficiency. Journal of Hepatology 2000;33:883-92.

Zhou H, OrtizPalloardo ME, Ko Y, Fischer HP. Is heterozygous alpha 1 antitrypsin deficiency type PİZ a risk factor for primary liver carcinoma? Cancer 2000;88(12):2668-76.

Simsek H, Pınar A, Altınbas A, Alp A, Balaban YH, Buyukasık Y, et al. Alpha-1 antitrypsin Deficiency in Patients with Chronic Hepatitis. Turk J Gastroenterol 2011.

Burrows JAJ, Willis LK, Perlmutter DH. Chemical chaperones mediate increased secretion of mutant alpha 1 antitrypsin Z: A potential pharmacological strategy for prevention of liver injury and emphysema in alpha 1 antitrypsin deficiency. PNAS 2000;97(4):1796-801.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

45953

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fenobarbital ilaç düzeyi sonuçlarının üç farklı yöntemle karşılaştırılması

Gülfer ÖZTÜRK

Çocuklarda mantar zehirlenmesi:26 olgunun değerlendirilmesi

Tülin KÖKSAL, Fulya G. DEMİRÇEKEN, Ali Osman KÖKSAL, Zafer ARSLAN

Bir nekrotizan lenfadenit nedeni: Kikuchi – Fujimoto hastalığı: olgu sunumu

İbahim GELİNCİK

Obstetrik yönetim açısından yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul endikasyonlarının değerlendirilmesi

Ayla Sargın ORUÇ, Şevki ÇELEN, Ayşe ÇİTİL, SERKAN KAHYAOĞLU, Belgin POLAT, Nuri DANIŞMAN

Yenidoğanlarda ağır metabolik asidozun nadir bir nedeni: aort koarktasyonu

MEHMET KENAN KANBUROĞLU, Mehmet Nevzat ÇİZMECİ, Sadi TÜRKAY, Utku Arman ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI

Alında nedbeye bağlı kaş asimetrisi ve alın flebi ile onarımı

Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Onur SERİN

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre Türk çocuklarının sağlık ve sosyal hakları açısından durumu

Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI

Subdural and intracystic hemorrhage associated with aracnoid cyst after head trauma: a case report

Alper DİLLİ, VOLKAN KIZILGÖZ, İdil Güneş TATAR, ÇAĞRI DAMAR, Baki HEKİMOĞLU

Avulsion fracture of greater tuberosity of humerus after seizure: a case report

Nedim Mahmut AYTEKİ, Adil Bülent TAŞBAŞ, Yücel Umut ÇAVUŞ, Hamdullah YILDIRIM, İsmail URAŞ

Results of different surgical techniques in inguinal hernia repair

Bülent KAYA, MEHMET VELİDEDEOĞLU, Rahmi HATİPOĞLU, Kamil Mehmet YILDIZ