YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI IŞIĞINDA İLETİŞİM ALANINDAKİ GELİŞMELERE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Her geçen gün alanda kendini daha fazla hissettiren yapay zekânın iletişim alanında da birçok örneği görülmeye başlanmıştır. İletişim alanındaki uzmanlar artık yapay zekanın birçok etkileyici özelliğinden faydalanmaya başlamışlardır. Duygu analizi, doğal dilde üretim (NLG) ve doğal dil işleme (NLP) iletişimcilerin yapay zekadan faydalanarak çalışmalarını güçlendirdiği bazı alanlardır. Doğal dil işleme ve duygu analizi ile hedef kitleler analiz edilebilir, doğal dilde üretim ile metinler bir insan elinden çıkmış gibi oluşturulabilir. Bu çalışma ile literatür ve uygulama alanları dahilinde yapay zekanın ve iletişim alanın kesiştiği noktalara yönelik bir derleme yapılması amaçlanmıştır. Bu derleme çalışması, literatüre dair bilimsel verileri sunmakta, aynı zamanda uygulama alanında ortaya koyulmuş örneklere yer vermektedir. Bu örnekler de iletişim alanındaki gelişmeler ve yapay zekanın rolüne değinilerek, yapay zekanın iletişim alanında artık önemli bir aktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, yapay zekâ algoritmalarının veriyi çekebilen ve bu verileri yorumlayabilen bir araç olmasına ek olarak, iletişim alanında çalışanlara destek verebilecek bir yardımcı eleman olarak ön plana çıkabileceği görülmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda, hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarını sürekli takip eden, hedef kitleye yönelik en uygun içerikleri oluşturabilen ve herhangi bir sorunu önceden tespit ederek iletişim alanında çalışanlara bildirebilen yapay zekâ algoritmaları ortaya çıkacaktır.

A CONCEPTUAL STUDY TOWARDS DEVELOPMENTS IN COMMUNICATION FIELD IN THE LIGHT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION

Numerous examples of artificial intelligence that becomes prominent in all fields over time emerged in the communication field. The experts in the communication field now started to benefit from various impressive properties of artificial intelligence. Sentiment analysis, natural language generation (NLG) and natural language processing (NLP) are some of the fields that communication experts have benefited from artificial intelligence to consolidate their studies. It is possible to analyze the target audience with natural language processing and sentiment analysis and texts generated in the natural language can look like as if created by humans. This study aims to provide a review at the intersection of artificial intelligence and communication field within the related literature and application field. This review study presents the scientific data in the literature and at the same time, provides examples in the application field. These examples consider the developments in the communication field and the role of artificial intelligence in this field and it is found that artificial intelligence is an important factor in the communication field. Accordingly, artificial intelligence algorithms can ve a tool to retrieve data and interpret this data as well as highlighted as an auxiliary element to support the studies in the communication field. If this happens, artificial intelligence algorithms that continuously follow the needs and desires of the target audience, create the most suitable content for the target audience and notify the communication field workers by previously detecting any possible problems will emerge.

___

 • Arrojo, M.J. Information and the Internet: An Analysis from the Perspective of the Science of the Artificial. Minds & Machines 27, 425–448 (2017). https://doi.org/10.1007/s11023-016-9413-2
 • Bal, M., Bal, Y. & Bozkurt, S. (2019). İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin Bir İşe Alım Süreci İçin Yapay Zekâ Yöntemlerinin Kullanımı. 3rd International Congress Ofeurasian Social Sciences.
 • Barış, A . (2020). A NEW BUSINESS MARKETING TOOL: CHATBOT . GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics , 3 (1) , 31-46 . DOI: 10.5281/zenodo.4030216
 • Bourne C (2019) AI cheerleaders: public relations, neoliberalism and artificial intelligence. Publ Relat Inquiry 8(2):109–125
 • Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2011). The ethics of artificial intelligence. In K. Frankish & W. M. Ramsey (Eds.), The Cambridge handbook of artificial intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Broussard M (2018) Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World. Cambridge: MIT Press
 • Bulut, S. (2020). Dijital Çağda Medya: Makine Öğrenmesi, Algoritmik Habercilik ve Gazetecilikte İşlevsiz İnsan Sorunsalı. Selçuk İletişim, 13 (1), 294-313.
 • Chui, M., Manyika, L., Miremadi, M., 2016. Where Machines could replace humans and where they can’t (yet). McKinsey Quarterly 2016 (3), 58–69
 • Dignum, V. Ethics in artificial intelligence: introduction to the special issue. Ethics Inf Technol 20, 1–3 (2018). https://doi.org/10.1007/s10676-018-9450-z
 • Dodig Crnkovic, G., Çürüklü, B. Robots: ethical by design. Ethics Inf Technol 14, 61–71 (2012). https://doi.org/10.1007/s10676-011-9278-2
 • Etzioni, A., Etzioni, O. Incorporating Ethics into Artificial Intelligence. J Ethics 21, 403–418 (2017). https://doi.org/10.1007/s10892-017-9252-2
 • Fleming P. Robots and Organization Studies: Why Robots Might Not Want to Steal Your Job. Organization Studies. 2019;40(1):23-38. doi:10.1177/0170840618765568
 • Franklin, S. (2014). History, motivations, and core themes. In K. Frankish & W. Ramsey (Eds.), The Cambridge handbook of artificial intelligence (pp. 15–33). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Galloway, C., Swiatek, L. (2018). Public relations and artificial intelligence: It’s not (just) about robots. Public Relations Review, 44, 734–740. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.008
 • Gunkel, D. J. (2012). Communication and artificial intelligence: Opportunities and chal-lenges for the 21st century. Communication +1, 1(1), 1–25.
 • Guzman AL, Lewis SC. Artificial intelligence and communication: A Human–Machine Communication research agenda. New Media & Society. 2020;22(1):70-86. doi:10.1177/1461444819858691
 • Gregory, A. (2018). Professor of PR voices concerns over robots and AI taking over PR. University of Huddersfield News.: https://www.hud.ac.uk/news/2018/ april/professorofprvoicesconcernsoverrobotsandaitakingoverpr/ adresinden alındı
 • Güney, E. & Yavuz, H. (2020). Yapay Zekâ ile Sanatsal Üretim Pratiğinde Sanatçının Rolü ve Değişen Sanat Olgusu. Sanat ve Tasarım Dergisi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 415-439.
 • Hari G (2018) As communicators, we have a responsibility to talk about AI in a positive way. PR Week, 27 November. Available at: https://www.prweek.com/article/1519621/as-communicators -responsibility-talk-ai-positive-way
 • Hansen, Mark, Meritxell Roca-Sales, Jon Keegan, and George King. 2017. “Artificial Intelligence: Practice and Implications for Journalism.” Tow Center for Digital Journalism, Columbia Journalism School, New York. https://towcenter.org/research/artificial-intelligence-practice-and-implications-for-journalism/.
 • Huang M-H, Rust RT. Artificial Intelligence in Service. Journal of Service Research. 2018;21(2):155-172. doi:10.1177/1094670517752459
 • Ilıcak Aydınalp, Ş. G. (2020). Halkla ilişkiler perspektifiyle yapay zekâ. Turkish Studies - Social, 15(4), 2283-2300. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42106
 • KARADUMAN, Teyfik,” Yapay Zeka Uygulama Alanlari”, Gazi Universitesi, Bilisim Enstitusu, Adli Bilisim. A.B.D.
 • Kocabay-Şener, N.,(2021). Yapay Zekanın Habercilikte Kullanımı: Olanaklar ve Sakıncalar. Zengin F. Ve Kıpır B.(eds.), Yapay Zeka ve Medya. İstanbul, Doruk Yayınevi
 • Köse, U. (2018). Güvenli Yapay Zekâ Sistemleri İçin İnsan Denetimli Bir Model Geliştirilmesi . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 6 (1) , 93-107 . DOI: 10.21923/jesd.394527
 • Li, H. 2019. Special section introduction: Artificial intelligence and advertising. Journal of Advertising 48 (4):333–7. doi:10.1080/00913367.2019.1654947.
 • M. Imran, F. Ofli, D. Caragea, and A. Torralba, ‘‘Using AI and social media multimodal content for disaster response and management: Oppor- tunities, challenges, and future directions,’’ Inf. Process. Manage., vol. 57, Sep. 2020, Art. no. 102261.
 • Natale S, Ballatore A. Imagining the thinking machine: Technological myths and the rise of artificial intelligence. Convergence. 2020;26(1):3-18. doi:10.1177/1354856517715164
 • Naidoo J, Dulek RE. Artificial Intelligence in Business Communication: A Snapshot. International Journal of Business Communication. December 2018. doi:10.1177/2329488418819139
 • Öztürk, G., (2021).Dijital Reklamın Yapay Zekalı Yeni Hali: Akıllı Reklamcılık. Zengin F. Ve Kıpır B.(eds.), Yapay Zeka ve Medya. İstanbul, Doruk Yayınevi
 • Ökmen, Y. E.,(2021). Yapay Zeka İle Anlatıların Geleceği. Zengin F. Ve Kıpır B.(eds.), Yapay Zeka ve Medya. İstanbul, Doruk Yayınevi
 • Öztürk, K. & Şahin, M. (2018). Yapay Sinir Ağları ve Yapay Zekâ’ya Genel Bir Bakış. Takvim-i Vekayi, 25-36.
 • Panda, G., Upadhyay, A. & Khandelwal, K. (2019). Artificial Intelligence: A Strategic Disruption in Public Relations. Journal of Creative Communications., 14(3), 196-213.
 • S. Russel and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, EUA:Prentice Hall, 2010
 • Say, C. (2018). 50 Soruda Yapay Zeka. İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı.
 • Sylvia M. Chan-Olmsted (2019) A Review of Artificial Intelligence Adoptions in the Media Industry, International Journal on Media Management, 21:3-4, 193-215, DOI: 10.1080/14241277.2019.1695619
 • Stray, Jonathan. 2019. “Making Artificial Intelligence Work for Investigative Journalism.” Digital Journalism: 1–22. https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1630289.
 • Sütçü, C. & Aytekin, Ç. (2018). Veri Bilimi. İstanbul: Paloma Yayıncılık.
 • Seungahn Nah, Jasmine McNealy, Jang Hyun Kim & Jungseock Joo (2020) Communicating Artificial Intelligence (AI): Theory, Research, and Practice, Communication Studies, 71:3, 369-372, DOI: 10.1080/10510974.2020.1788909
 • Sucu, İ. & Ataman, E. (2020). Dijital Evrenin Yeni Dünyası Olarak Yapay Zeka Ve Her Filmi Üzerine Bir Çalışma. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 4 (1), 40-52.
 • Şahin, Z. B., (2021). Yapay Zeka Uygulamalarının Etik Bağlamında Değerlendirilmesi. Zengin F. Ve Kıpır B.(eds.), Yapay Zeka ve Medya. İstanbul, Doruk Yayınevi
 • Thurman, N., Dörr, K. & Kunert, J. (2017). When Reporters Get Hands-on with Robo-Writing. Digital Journalism, 5(10), 1240-1259.
 • Yıldız, E . (2021). İletişim Alanindaki Yapay Zekâ Konulu Tezlerin İncelenmesi . İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (3) , 605-618 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/62979/901647
 • Y. Shi, K. Yang, T. Jiang, J. Zhang, and K. B. Letaief, “Communication-efficient edge AI: Algorithms and systems,” arXiv preprint arXiv:2002.09668, 2020.

___

APA Yıldız, E. (2021). A CONCEPTUAL STUDY TOWARDS DEVELOPMENTS IN COMMUNICATION FIELD IN THE LIGHT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 6 (1) , 31-41 .