BİR EDEBİ ESER UYARLAMASI OLARAK DORIAN GRAY FİLMİ İNCELEMESİ: HEDONİZM, AHLAKDIŞILIK, FİLM DİLİNİN GRAMERİ VE KURGU YAPISI

Saniyede 24 kare olarak sinema, bir hareketi kendi bütünlüğü içerisinde görsel olarak yeniden oluşturma amacı gütmektedir. Diğer görsel sanatlara nazaran tek bir anı görselleştirmek yerine o anın içerisindeki hareketi oluşturduktan sonra tamamlar, geliştirir ve bu gelişimi takip eder. Bu özelliği ile sinema, yazın sanatı ile benzerlik göstermektedir. Sahip oldukları bu eklemlilikle beraber birbirinden çok farklı olan bu iki sanat dalını bir araya getirme süreci ciddi bir uğraş gerektirir. Sözcüklerle tanımladığımız bu dünyayı algılama sürecimiz görüntülerle sağlanır. Yazılı veya yazısız, sözcüklerle oluşturulan hikâyeyi görüntülerle anlatma sanatı olan sinemada bu anlatım süreci, bir takım entelektüel düşüncelerden doğan eylemlerle gerçekleşir. Bu eylemler, görme biçimleri, sinematografi ve kurgu gibi filmin temel taşlarını oluşturan unsurlarla gerçekleşir. Bu çalışmada da İngiliz yazar Oscar Wilde’ın yayımlanmış tek romanı olan Dorian Gray’in Portresi ile 2009 yılında beyaz perdede gösterime giren Dorian Gray adlı uyarlanmış filmin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.

___

  • Botz-Bornstein, T. (2007). Films And Dreams. Plymouth UK:Lexington Books
  • Bozkurt, N. (1995). Sanat ve Estetik Kuramları. Sarmal Yayınevi: İstanbul
  • Brown, B. (2011) Sinematografi Kuram ve Uygulama. İstanbul: Hil Yayınları
  • Büker, S. (2012). Sinemada Anlam Yaratma. İstanbul: Hayalperest Yayınevi
  • Ersümer Oluk, A. (2013). Klasik Anlatı Sineması. İstanbul: Hayalperest Yayınevi
  • Foss, B. (2012). Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji. İstanbul: Hayalperest Yayınevi
  • Küçükerdoğan, B. (2014). Sinemada Kurgu ve Eisenstein. Hayalperest Yayınevi: İstanbul
  • Parker, O. (Yönetmen). (2009). Dorian Gray [Film]. Ealing Studios: UK
  • Wilde, O. (2018). Dorian Gray’in Portresi. Can Yayınları:İstanbul

___

APA Büyükaşık, C. A. (2021). BİR EDEBİ ESER UYARLAMASI OLARAK DORIAN GRAY FİLMİ İNCELEMESİ: HEDONİZM, AHLAKDIŞILIK, FİLM DİLİNİN GRAMERİ VE KURGU YAPISI . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 6 (1) , 13-20 .