Çağdaş Fotoğraf Sanatında Deneysel Yaklaşımlar

Bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi sanat alanlarında da hızlı bir değişime neden olmuştur. Fotoğraf bu değişimleri özümseyen en önemli sanat dallarının başında yer almıştır. Ancak kimi sanatçılar, hızla gelişen dijital teknoloji ve bu teknolojinin sunmuş olduğu olağanüstü olanaklara karşı öznel bir tavır göstermişlerdir. Fotografik denemelerinde 19. ve 20. yüzyıl geleneksel fotoğraf teknikleri kullanan sanatçılar, 'fotografik anlam', 'gerçeklik', 'temsil' ve 'zaman' gibi kavramları sorgulamışlardır. Bu çalışmada geleneksel fotoğrafik yöntem, araç ve malzemeleri kullanan günümüz fotoğraf sanatçıların soyutlama, kent -doğa ve portre anlayışına olan deneysel yaklaşımları irdelenmiştir.

Experimental Approaches in the Art of Contemporary Photography

Accumulation of knowledge and technological developments caused a rapid change in fields of art likewise they did in many other fields. Photography is one of the leading art fields that has adopted these effects.Some artists have a subjective point on fast- growing digital technology and some spectacular opportunities tha this technology have provided. The artists that use the traditional photography techhniques of the 19th and 20th centuries deliberated concepts lile reality, representation and time in their photographic essays. In this paper, experimental approaches of today's photographers who use traditional photographic methods, equipments and materials within the concepts of abstraction, urban-nature and portraiture are examined

___

Antmen, Ahu (2008). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: Sel Yayınları.

Antonini, Marco ( 2015). Experimental Photography, London: thames @ Hudson ltd.

Barret, Terry (2012). Fotoğrafı Eleştirmek, çev: Yeşim Harcanoğlu, İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Barthes, Roland (2014). Camera Lucida, çev: Reha Akçakaya, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

Freund, Gisele (2006). Fotoğraf ve Toplum, çev: Şule Demirkol, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Hacking, Juliet (2015). Fotoğrafın Tüm Öyküsü, çev: Abbas Bozkurt, İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Smith, Edward Lucie (2004). 20.Yüzyılda Görsel Sanatlar, çev: Ebru Kılıç, Begüm Kovulmaz, Osman Akınhay, İstanbul: Akbank Kültür Sanat Yayınları.

Sontag, Susan (2008), Fotoğraf Üzerine, çev: Osman Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı,

Martin, Jean-Hubert (1997). Man Ray, London: Thames and Hudson

Whitham, Graham (2013). Çağdaş Sanatı Anlamak, çev: Tufan Göbekçin, İstanbul: Optimist.

İnternet Kaynakları

Kernan, Nathan (2001). (htpp:/www.tillmans.co.uk/5-tillmans- static/interviews By Nathan Kernan,  from  "What They Are" originally published in Art On Paper, May,2001

Görsel Kaynaklar

Fotoğraf 1.WolfgangTillmans,"Freischwimmer"

http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/ wolfgang-tillmans

Fotoğraf 2. Marco Breuer, "Blue Spin",

http://www2.artsmia.org/blogs/new-pictures/2009/11/30/

marco-breuer-the-new-pictures-2-artist/

Fotoğraf 3. Daniel Tobias Braun,

http://www.daniel-tobias-braun.de/

Fotoğraf 4. Pierre Cordier,

http://www.pierrecordier.com/20.html

Fotoğraf 5. Chris McCaw,

http://museemagazine.com/culture/art-out/chris-mccaw- marking-time/

Fotoğraf 6. İlan Wolff, http://lonsdalegallery.com/works-available-2/wolff/

Fotoğraf7.AlisonRossiter,

http://www.yossimilo.com/artistsalisonrossiter/?show=0&i mg_num

Fotoğraf 8. Mathew Brandt,

http://www.matthewbrandt.com/works/lakes-and- reservoirs/

Fotoğraf 9. Thomas Kellner, http://www.tkellner.com/

Fotoğraf 10. Vera Lutter, http://veralutter.net/works_venice_3.php

Fotoğraf 11. Maurizio Anzari,

http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/mauri

zio_anzeri_edith.htm

Fotoğraf 12. Timothy Pakron, http://www.timothypakron.com/

Fotoğraf 13. Benedetta Bonichi,

http://contemporarypictures.blogspot.com.tr/2010/07/

benedetta-bonichi.html

Fotoğraf 14. Nick Veasey, http://www.nickveasey.com/

Fotoğraf 15. Nick Gentry, http://www.nickgentry.com/

Fotoğraf 16. Eino-Erik Raitanen,

http://petapixel.com/2013/05/20/photographer-erno-erik

raitanen-creates-self-portraits-using-his-own-bacterial

Fotoğraf17.SeungHwan-Oh

http://www.seunghwan-oh.com/# text-camouflage-english/ c1ikk

___