Beral Madra'nın Küratöryal Pratikleri ve Türkiye Sanat Ortamına Katkısı

Türkiye'nin ilk kuşak küratörleri arasında yer alan Beral Madra, 1980'lerin başından itibaren özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sanat kurumunda sergiler düzenlemiş; bienal gibi büyük sanat etkinliklerinde küratörlük yapmıştır. Küratörlük yapmaya başladığı ilk dönemden günümüze kadar, küratörlüğü tam zamanlı bir meslek olarak icra eden Madra'nın, 80'lerden sonraki diğer küratör kuşakları için önemli bir aktör olduğu söylenebilir. Bu çalışma, Madra'nın, küratöryal pratiklerini dönemselleştirme girişiminin yanı sıra Türkiye'deki küratörlük çalışmalarına da bir giriş yapmayı amaçlamaktadır

The Curatorial Practices of Beral Madra and her Contribution to Turkey's Art Scene

One of the first generations of curators in Turkey is Beral Madra, who has been in cooperation with private and public institutions since the beginning of the 80's, has been a curator in many major art activities such as biennials. It can be said that by practising her job on a full-time base since the beginning of her career, she has been the most significant person in this area for many other generations. The aim of this study is to explain Madra's initiative role of periodizing her curatorial practices as well as the introduction of curatorship process in Turkey.

Kaynakça

Akay, Ali (2003). "2. Oturum Konuşması". AB'nin Doğusu'nda Sanat Eleştirisi ve Küratörlük,ed. Beral Madra, İstanbul: Promat A.Ş., s: 75-80.

Antmen, Ahu (2001). "Küratörün 'Ne' Olduğunu Neden Tartışıyoruz?", Sanat Dünyamız 81: 101-105.

Batur, Enis (2001). "Küratörün Sınırında", Cumhuriyet, 15 Temmuz, s.14.

Batur, Enis (2002). "Hariçten Bir 'Küratör' Gazeli", Sanat Dünyamız 82: 69-71.

Çalıkoğlu, Levent (2005). "Yeni Can Sıkıntımız: Küratörlük", rh+ Sanat 16: 12.

Debord, Guy (2014). Gösteri Toplumu, çev: Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Glaser, Jane R. ve Zenetou, Artemis A. (1996). Museums: A Place To Work Planning Museum Careers. New York: Routledge.

Graham, Beryl ve Cook, Sarah (2010). Rethinking Curating: Art After New Media. London: MIT Press.

İleri, Cem (2002). "Ali Akay ile Söyleşi. Ali Akay: Küratörlük Bugün Bir Meslek Olarak Durmaktadır Karşımızda", Sanat Dünyamız 82: 81-85.

İleri, Cem (2002). "Vasıf Kortun ile Söyleşi. Vasıf Kortun: Küratörün Sergiye Getirebileceği Tek Şey Bir İklimdir", Sanat Dünyamız 82: 73-80.

Madra, Beral (2003). İki Yılda Bir Sanat, Bienal Yazıları: 1987- 2003. İstanbul: Norgunk Yayınları.

O'Doherty, Brian (2010). Beyaz Küpün İçinde: Galeri Mekânının İdeolojisi, çev: Ahu Antmen, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Rancière, Jacques (2012). Estetiğin Huzursuzluğu, çev: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: İletişim Yayınları.

Yardımcı, Sibel (2005). Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul'da Bienal. İstanbul: İletişim Yayınları. İnternet Kaynakları

Hamsici, Mahmut (2007). "Hafriyat Kendi Kendinin Patronu", Radikal, 2 Mayıs, http://www.radikal.com.tr/haber.php?ha berno=220045 (Erişim tarihi: 11.04.2016).

İnal, İnsel (2013). "Duyuru", http://disiplinlerarasigencsanatcilardernegi.blogspot.com. tr/ (Erişim tarihi: 11.04.2016).

Madra, Beral (1989). "Bari'de Expo-Arte 89' ve Akdeniz'de Çağdaş Sanat Sergisi", http://www.beralmadra.net/exhibitions/ turkish-exhibition-in-expo-arte-bari-italy/ (Erişim tarihi: 03.01.2016).

Madra, Beral (1994). "İskele Günümüz Türk Sanatı Sergisi", http://www.beralmadra.net/exhibitions/iskele-turkischekunst-heute/ (Erişim tarihi: 04.01.2016).

Madra, Beral (2000). "'Veritas Omnia Vincit' an Exhibition for Human Rights Week, Tüyap, İstanbul", http://www. beralmadra.net/exhibitions/veritas-omnia-vincit-humanrights-week-exhibition/ (Erişim tarihi: 04.04.2016).

Madra, Beral. (2001). "Küratörlüğün Sınırı Nedir?", Radikal, 27 Temmuz, http://www.radikal.com.tr/kultur/kuratorlugun_ siniri_nedir-604401 (Erişim tarihi: 23.06.2015).

Madra, Beral (2002). "Sheshow", http://www.beralmadra.net/ exhibitions/sheshow-women-artists-from-turkey-in-sofia/ (Erişim tarihi: 10.04.2016).

Madra, Beral (2004). "Sfenks Seni Yiyip Yutacak", http://www.beralmadra.net/exhibitions/the-sphinx-willdevour-you-15-women-artists/ (Erişim tarihi: 08.04.2016).

Madra, Beral (2009). "Under My Feet I Want The World, Not Heaven!", http://www.beralmadra.net/wp-content /uploads/2009/04/B.M._Under-My-Feet- I-Want-TheWorld-Not-Heaven.pdf (Erişim tarihi: 10.04.2016).

Madra, Beral (2010-2011). "'Cityscale', Meetings and Exhibitions in Istanbul and Munich", http://www.beralmadra.net/ exhibitions/cityscale/ (Erişim tarihi: 10.04.2016).

Pelvanoğlu, Burcu (Tarih belirsiz). "Süreli Sergiler-YeniAçılımlar: A, B, C, D Sergileri", http://www.sanalmuze.org/paneller/ Ssd/burcu_pelvanoglu_6.htm (Erişim tarihi: 21.06.2015).

SALT Araştırma (2013). "Giriş", "Elli Numara: Anı / Bellek II Hakkında". O Zamanlar Konuşuyorduk, ed. Sezin Romi, İstanbul: SALT, s: 7-14. http://saltonline.org/media/ files/o_zamanlar_konusuyorduk_scrd-1.pdf (Erişim tarihi: 30.10.2016).

Madra, Beral (24.05.2014).

Madra, Beral (12.08.2015).

Kaynak Göster