Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz

Yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetimin, kurumsal sosyal sorumluluğun, halka açık şirketlerin ve sermaye piyasalarındaki bilgi paylaşımının giderek artan önemi ile akademik alanda da araştırmalara konu olmaktadır. Şirketlerin sadece tek bir ilişkili tarafla değil tüm paydaşlarla bilgi paylaşımı; dijitalleşen dünyada daha kolay, daha hızlı ve daha işlevsel hale gelmiştir. Finansal raporlar, faaliyet raporları ve diğer önemli açıklamalarla birlikte dijitalleşmenin sunduğu imkanların bütünleşik kullanılması finansal halkla ilişkiler olarak da nitelendirilebilmektedir. İşletmecilik faaliyetlerinde öne çıkan bu gelişmeler akademik alanda da ilgi görmekte ve araştırmalara konu olmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada yatırımcı ilişkileri kavramının akademik alanda ne ölçüde ele alındığı ve hangi yönleriyle çalışıldığı sorularına cevap aranmaktadır. Scopus veri tabanında (1980-2020 yılları arası) belirlenen çeşitli kriterler bağlamında bibliyometrik analiz yapılmış ve sonuçları sunulmuştur. Yıllar içinde artış trendi gösteren akademik çalışmalar içerisinde makale yazım türü en çok yayımlanan yazım türüdür. Çalışmaların ilgili olduğu alanlar içerisinde en yüksek pay işletme, yönetim ve muhasebe çalışma alanına aittir. Bu sonuçların yanında akademik çalışmaların hangi ülkelerde, hangi kurumlarda ve hangi yazarlara ait olduğu vb. sonuçlara da yer verilmiştir.

Investor Relations: Bibliometric Analysis in Scopus Database

Investor relations are also the subject of research in the academic field with the increasing importance of corporate governance, corporate social responsibility, publicly traded companies and information sharing in capital markets. Sharing information of companies with all stakeholders, not just one associated party; it has become easier, faster and more functional in the digitalized world. Together with financial reports, activity reports and other important statements, the integrated use of the possibilities offered by digitalization can also be characterized as financial public relations. These prominent developments in business activities attract attention in the academic field and become the subject of research. In this context, the study seeks to answers to the questions of the extent to which the concept of investor relations is considered in the academic field and in what aspects it is studied. Bibliometric analysis was conducted in the context of various criteria determined in the Scopus database (covering the years 1980-2020) and the results were presented. According to the results, academic studies have shown an increase trend over the years and the most published type of writing in academic studies is the article. The highest share of the fields in which the studies are related belongs to the field of business, management and accounting. In addition to these results, academic studies belong to which countries, which institutions and which authors, etc. results are also included.

___

Valentine, Daniel R. Online Marketing to Investors : How to Develop Effective Investor Relations. New York: Business Expert Press. 2015.

Abdul Hamid , Fathilatul Zakimi, ve MD Suhaimi MD Salleh. “The Determinants Of The Investor Relations Information In The Malaysian Companıes’ Website.” Corporate Ownership & Control 3, no. 1 (2005): 173-182.

AbuGhazaleh, Naser M., Kuwait Amer Qasim, ve Jordan Clare Roberts. “The Determinants Of Web-Based Investor Relations Activities By Companies Operating In Emerging Economies: The Case Of Jordan.” Journal of Applied Business Research 28, no. 2 (2012): 209-226.

Aktan, Coşkun Can , ve Deniz Elber Börü. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: İGİAD Yayınları, 2007.

Botosan, C. A., ve M. A. Plumlee. “A re‐examination of disclosure level and the expected cost of equity capital.” Journal of accounting research 40, no. 1 (2002): 21-40.

Bragg, Steven M. Running an Effective Investor Relations Department : A Comprehensive Guide. John Wiley & Sons, Incorporated, 2010.

Chahine, Salim , Gonul Colak, ve Iftekhar Hasan. “Investor Relations And IPO Performance.” Review of Accounting Studies 25, no. 2 (2020): 474-512.

Chang, Millicent, Liyin Hooi, ve Marvin Wee. “How Does Investor Relations Disclosure Affect Analysts' Forecasts?” Accounting and Finance 54, no. 2 (2014): 365-391.

Deller, Dominic, Michael Stubenrath, ve Christoph Weber. “A survey on the use of the Internet for investor.” (European Accounting Review) 8, no. 2 (1999): 351-364.

Dereköy, Feyza. “Kurumsal Yönetim ve Temel Dinamikleri.” Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4, no. 1 (2015): 31-51.

Desoky, Abdelmohsen M., ve Gehan A. Mousa. “The Impact Of Firm Characteristics And Corporate Governance Attributes On Internet Investor Relations – Evidence From Bahrain.” International Journal of Business and Emerging Markets 5, no. 2 (2013): 119-147.

Dolphin, Richard R. “Approaches To Investor Relations: Implementation In The British Context.” Journal of Marketing Communications 9, no. 1 (2003): 29-43.

Dolphin, Richard R. “The strategic role of investor relations.” Corporate Communications: An International Journal 9, no. 1 (2004): 25-42.

Dziawgo, Danuta. “Investor Relations & Importance in the Global Financial Market.” Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 7, no. 2 (2012): 59-76.

Fairthorne, Robert A. “Empirical Hyperbolic Distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot).” Journal Of Documentation, 25, no. 4 (1969): 319-343.

Geerings, Jorn, Laury HH Bollen, ve Harold FD Hassink “Investor relations on the Internet: a survey of the Euronext zone.” European Accounting Review 12, no. 3 (2003): 567-579.

Hoffmann, Christian Pieter, Sandra Tietz, ve Kerstin Hammann . “Investor relations – a systematic literature review.” Corporate Communications: An International Journal 23, no. 3 (2018): 294-311.

Hoffmann, Christian Pieter, ve Christian Fieseler. “Investor Relations Beyond Financials: Non-Financial Factors And Capital Market Image Building.” Corporate Communications An International Journal 17, no. 2 (2012): 138-155.

Karademirlidağ, İdil, ve Ayhan Yılmaz. “Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Halkla İlişkiler Bağlamında Şirketlerin Paydaşlarıyla İletişim Kurma Biçimleri: Web Siteleri Üzerinde Bir İnceleme.” Marmara İletişim Dergisi, no. 16 (2010): 125-144.

Kılınç, Özgür , ve Mevlüt Akyol. “Halkla İlişkiler Bağlamında İlişki Sürdürme Stratejileri: Yatırımcı İlişkilerinde Web Siteleri Üzerine Bir Analiz.” Selçuk İletişim 12, no. 2 (2019): 656-679.

Laskin, Alexander . “Investor Relations as a Public Relations Function: A State of the Profession in the United States.” Journal of Public Relations Research 26, no. 3 (2014): 199-214.

Ly, Kosal. “Investor Relations Level And Cost Of Capital: Evidence From Japanese Firms.” Asia-Pacific Journal of Business Administration 2, no. 1 (2010): 88-104.

Marston, Claire. “The organization of the investor relations function by large UK quoted.” Omega- The International Journal of Management Science 24, no. 4 (1996): 477-488.

Mongeon, Philippe., ve Adèle Paul-Hus. “The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis.” Scientometrics 106, no. 1 (2016): 213-228.

NIRI . 2003. https://www.niri.org/about-niri.

Peasnell, Ken V., Sayjda Talib, ve Steven Young. “The Fragile Returns To Investor Relations: Evidence From A Period Of Declining Market Confidence.” Accounting and Business Research 41, no. 1 (2011): 69-90.

Polishchuk, Yevheniia, Anna Kornyliuk, ve Alla Ivashchenko. “Investor Relations Tools for Busıness in Smart Specialization Strategy.” Baltic Journal of Economic Studies 6, no. 4 (2020): 133-140.

Pritchard, Alan. “Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of documentation.” 25(4), 1969, 348-349.

Rao, Hayagreeva, ve Kumar Sivakumar. “Institutional Sources of Boundary-Spanning Structures: The Establishment of Investor Relations Departments in the Fortune 500 Industrials.” Organization Science 10, no. 1 (1999): 27-42.

Rodrigues, Sandrielem da Silva, ve Fernando Caio Galdi. “Investor Relations And Information Asymmetry.” Revista Contabilidade & Finanças, no. 28 (2017): 297-312.

Ryan, Thomas , ve Chad Jacobs. Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation. John Wiley & Sons, Incorporated, 2004. Temizel, Fatih. “Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Uygulamaları.” Muhasebe ve Finansman Dergisi, no. 46 (2010): 175-188.

Temizel, Fatih, ve Fatih Kostakoğlu. “Web Tabanlı Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Uygulamaları: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Analiz.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no. 2 (2017): 113-124.

Vlittis, Adamos, ve Melita Charitou. “Valuation Effects Of Investor Relations Investments.” Accounting and Finance 52, no. 3 (2012): 941-970.

Wang, Tawei , Hsiao-Lun Lin, ve Ju-Chun Yen. “How Do Investor Relations Related Disclosures on Facebook Contribute to a Company's Information Environment?” 49th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2016: 1082-1091.

Xu, Mingli, Wei Yang, ve Zhixiong Huang. “Do Investor Relations Matter İn The Tourism Industry? Evidence From Public Opinions In China.” Economic Modelling 94 (2021): 923-933.

Yıldırım, Gonca. “Halkla İlişkilerde Paydaş Teorisi Perspektifinden Kurum İçi İletişimin Çalışanların Kurumsal Bağlılıklarına Etkisi.” Selçuk İletişim Dergisi 13, no. 2 (2020): 438-470.

Yoshikawa, Toru , ve Eric Gedajlovic. “The Impact of Global Capital Market Exposure and Stable Ownership on Investor Relations Practices and Performance of Japanese Firms.” Asia Pacific Journal of Management 19, no. 4 (2002): 525-540.

Zeren, Deniz, ve Nagihan Kaya. “Dijital Pazarlama: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi.” Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17, no. 1 (2020): 35-52.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar884225, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {65}, pages = {149 - 172}, doi = {10.19168/jyasar.884225}, title = {Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz}, key = {cite}, author = {Özdemir, Ozan and Aslantaş Ateş, Burcu and Tekin, Tuğçe} }
APA Özdemir, O. , Aslantaş Ateş, B. & Tekin, T. (2022). Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 17 (65) , 149-172 . DOI: 10.19168/jyasar.884225
MLA Özdemir, O. , Aslantaş Ateş, B. , Tekin, T. "Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 149-172 <
Chicago Özdemir, O. , Aslantaş Ateş, B. , Tekin, T. "Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 149-172
RIS TY - JOUR T1 - Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz AU - Ozan Özdemir , Burcu Aslantaş Ateş , Tuğçe Tekin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19168/jyasar.884225 DO - 10.19168/jyasar.884225 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 172 VL - 17 IS - 65 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.884225 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz %A Ozan Özdemir , Burcu Aslantaş Ateş , Tuğçe Tekin %T Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz %D 2022 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 17 %N 65 %R doi: 10.19168/jyasar.884225 %U 10.19168/jyasar.884225
ISNAD Özdemir, Ozan , Aslantaş Ateş, Burcu , Tekin, Tuğçe . "Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 / 65 (Ocak 2022): 149-172 .
AMA Özdemir O. , Aslantaş Ateş B. , Tekin T. Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(65): 149-172.
Vancouver Özdemir O. , Aslantaş Ateş B. , Tekin T. Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(65): 149-172.
IEEE O. Özdemir , B. Aslantaş Ateş ve T. Tekin , "Yatırımcı İlişkileri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 17, sayı. 65, ss. 149-172, Oca. 2022, doi:10.19168/jyasar.884225