Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma

Ülkeler turizm tanıtım faaliyetlerine dışarıya açılan bir kapı olması nedeniyle önem vermektedir. Ülkemizde de Tanıtma Müdürlüğü tarafından çeşitli tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu araştırmanın amacı Turquise Timelapse-A Week in a Turkey filmi özelinde İngiliz, Rus ve Alman turistlerin ülkemiz hakkındaki imajını ortaya koymaktır. Araştırmada karma desen kullanılmış olup tanıtım filmi izletilmeden önce katılımcılara (n=45) Türk turizmi hakkında kelime çağrışım testi uygulanmıştır. Kelime çağrışım testi sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde en çok tekrarlanan unsurların deniz güneş ve insanlar olduğu görülmüştür. Tanıtım filmi izletilerek yapılan görüşme bulguları tanıtım filminin doğal güzellikleri tarafsızca yansıttığı, film boyunca gösterilen yerlerin ilgi çekici olduğu ve filmin ülkemizi tekrar ziyaret etme istediği uyandırdığı üzerinde yoğunlaşmıştır. Katılımcılara uygulanan tutum ölçeği de bu sonuçları destekleyerek film hakkındaki genel tutumun pozitif oluğunu göstermiştir.

A Research on the Image of Turkish Tourism of Foreign Tourists

Tourism promotion activities are important because they are the gateway for countries to the outside. Many countries direct promotional activities through institutions and organizations. In Turkey, various promotional activities are carried out by the General Directorate of promotion, which operates under the Ministry of Culture and Tourism. The aim of this research is to reveal the image of British, Russian and German tourists about Turkish tourism in the Turquoise Timelapse- A Week in Turkey special. Research is mixed pattern used before the introduction of the participants watched film (n=45) Turkey word about tourism association test was applied. When the word association test results were evaluated in general, it was seen that the most repeated elements were sea, sun and people. The findings of the interview conducted by watching the promotional film focused on the fact that the promotional film reflects the natural beauties impartially, the places shown throughout the film are interesting and the film evokes the desire to visit our country again. The attitude scale applied to the participants also supported these results and showed that the general attitude towards the promotional film was positive.

___

Altunışık, Remzi , Özdemir, Şuayip. ve Torlak, Ömer (2011). Pazarlamaya Giriş. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.

Ateşoğlu, İrfan. ve Türker, Ali (2013). “Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Algıladıkları Ülke Imajı Ve Olumsuz Alglara Ilişkin Çözüm Önerileri”. Yeni Fikir, 10: 112-135.

Avcıkurt, Cevdet (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme. İstanbul: Değişim Yayınevi.

Bakan, Ömer (2013). “The Image of Turkey in The Eyes of Dutch University Students”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 33: 265-281.

Bedük, Aykut., Zerenler, Muammer ve Soysal, Abdullah (2008). “Değişen Dünya’da Yeni Yönetim Modellerinin Turizm Sektöründe Kullanılması ve Tanıtım Stratejilerinin Belirlenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20: 135-162.

Bradley, Samuel, Maxian, Wendy, Laubacher, C. Timothy ve Baker, Monica (2007). “In Search of Lovemarks: The Semantic Structure of Brands”. American Academy of Advertising, 42-49.

Çolakoğlu, Selçuk ve Çolakoğlu, Bengü Emine (2005). “Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği”. Selçuk İletişim Dergisi, 4(1): 141-148.

Gegez, Ercan (2015). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Beta Yayınevi.

Gülcan, Bilgehan, Güçer, Evren, Oktay, Kutay ve Kızanlıklı, M. Murat (2017). “Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye’nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan’da Bir Alan Araştırması”. Bilig, 81:105-137.

Gülcan, Bilgehan, Tokmak, Cüneyt, Erdem. Barış ve Karabaş, Sezen (2015). “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerine Göre Türkiye İmajı.” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1): 91-116.

Gültekin, Bilgehan (2005). “Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler”. Selçuk İletişim Dergisi, 4(1): 126-140.

Güzel, Özlem F. (2009). “Turizm Açısından Ülke İmajının Önemi ve Türkiye İmajı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 143-159.

İçöz, Orhan (1991). “Turizm Sektöründe Tanıtma ve Pazarlama Stratejileri”. Anatolia Dergisi, 2(2): 35-39.

Karasu, Tanju (1990). “Turizmde Tanıtma Üzerine”. Anatolia, 1(4): 31-34.

Karagöz-Yerdelen, Betül (2017). “Uluslararası İlişkilerde İmaj Kavramı ve Batı Nostaljisindeki Bir Aksaklık Olarak Türk İmajı. Karadeniz, 3543: 63.

Kaya, Bayram (1992). “Tanıtımın Tanımları, Boyutları ve Amaçları”. Anatolia, 3(2): 4- 10.

Nakip, Mahir (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve Spss Uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tanıtma Özel İhtisas Raporu (2000). Olumlu İmaj. 25 Nisan 2017 tarihinde http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/156/oik519.pdf adresinden erişildi.

Tavşancıl, Ezel (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Tunç, Azize (2003). “Dünyadaki Türkiye İmajının Turizm Sektörüne Etkisi ve Bir Uygulama”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 38-54.

Ünüsan, Çağatay ve Sezgin, Mete. (2005). Pazarlama İletişimi. İstanbul: İKİA Yayıncılık.

Yavuz, Mehmet Cihan ve Karabağ, Solmaz Filiz (2009). “Ulusal Turizm Tanıtımı Ve Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye Için Bir Model Önerisi”. İletişim Fakültesi Dergisi, 36: 113-130.

Yazıcıoğlu, Yahşi ve Erdoğan, Samiye (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar824677, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, number = {62}, pages = {618 - 638}, doi = {10.19168/jyasar.824677}, title = {Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Civelek, Makbule and Türkay, Oğuz} }
APA Civelek, M. & Türkay, O. (2021). Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 16 (62) , 618-638 . DOI: 10.19168/jyasar.824677
MLA Civelek, M. , Türkay, O. "Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (2021 ): 618-638 <
Chicago Civelek, M. , Türkay, O. "Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (2021 ): 618-638
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma AU - Makbule Civelek , Oğuz Türkay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.19168/jyasar.824677 DO - 10.19168/jyasar.824677 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 618 EP - 638 VL - 16 IS - 62 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.824677 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma %A Makbule Civelek , Oğuz Türkay %T Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma %D 2021 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 16 %N 62 %R doi: 10.19168/jyasar.824677 %U 10.19168/jyasar.824677
ISNAD Civelek, Makbule , Türkay, Oğuz . "Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 / 62 (Nisan 2021): 618-638 .
AMA Civelek M. , Türkay O. Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2021; 16(62): 618-638.
Vancouver Civelek M. , Türkay O. Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2021; 16(62): 618-638.
IEEE M. Civelek ve O. Türkay , "Yabancı Turistlerin Türkiye Turizmi İmajına İlişkin Bir Araştırma", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 16, sayı. 62, ss. 618-638, Nis. 2021, doi:10.19168/jyasar.824677