Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinin işsizlik oranı ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi Okun yasası kapsamında irdelemektir. Çalışmada analize tabii tutulan veriler üçer aylık olup 2005:01-2020:03 dönemini kapsamaktadır. Ampirik analizde Okun yasasının açık versiyonu kullanılmıştır. Açık serileri 8 alternatif yöntem kapsamında üretilmiş ve her bir seri Okun regresyon denkleminde ayrı ayrı kullanılmıştır. Analiz sonuçları Türkiye ekonomisinde Okun yasasının geçerli olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre, reel gayri safi yurtiçi hasıla açığı % 1 arttığında işsizlik açığı filtrelemeye bağlı olarak 0.130 ile 0.301 puan arasında azalmaktadır. Türkiye’de reel gayri safi yurtiçi hasıla, doğal işsizlik oranı üzerindeki her % 1’lik işsizlik oranına karşılık potansiyel reel gayri safi yurtiçi hasıladan % 0.38 ile % 0.85 kadar düşük olacaktır.

___

Adanu, Kwami. 2005. “A Cross-Province Comparison of Okun's Coefficient for Canada.” Applied Economics 37(5):561-570.

Ahmad, Khalil, Sumaira Khalil, & Allah Ditta Saeed. 2011. “Does There Exist Okun’s Law in Pakistan?.” International Journal of Humanities and Social Science 1(12):293-299.

Al-hosban, Saleh, & Mohmmad Edienat. 2017. “The Validity of Okun’s Law, Case of Jordan.” European Scientific Journal 13(28):470-486.

Arcabic, Vladimir, & Eric Olson. 2019. “Estimates of Okun’s Law Using a New Output Gap Measure.” Economics Bulletin 39(2):1-9.

Arı, Ayşe. 2016. “Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi.” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4(2):57-67.

Ball, Laurence, Daniel Leigh, & Prakash Loungani. 2017. “Okun's Law: Fit at 50?.” Journal of Money, Credit and Banking 49(7):1413-1441.

Bankole, Abiodun S., & Basiru Oyeniran Fatai. 2013. “Empirical Test of Okun’s Law in Nigeria.” International Journal of Economic Practices and Theories 3(3):227-231.

Barışık, Salih, Emrah İsmail ÇEVİK, & Nüket KIRCI ÇEVİK. 2010. “Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı.” Maliye Dergisi 159:88-102.

Baxter, Marianne, & Robert King. 1999. “Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series.” The Review of Economics and Statistics 81(4):575-593.

Beaton, Kimberly. 2010. “Time Variation in Okun’s Law: A Canada and U.S. Comparison.” Bank of Canada Working Paper 2010-7.

Bryson, Taffi. 2016. “Okun’s Law-Evidence from Jamaica.” Bank of Jamaica Working Paper.

Ceylan, Servet, & Burcu Yılmaz Şahin. 2010. “İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri.” Doğuş Üniversitesi Dergisi 11(2):157-165.

Christiano, Lawrence J., & Terry J. Fitzgerald. 2003. “The Band Pass Filter.” International Economic Review 44(2):435- 465.

Christopoulos, Dimitris K. 2004. “The Relationship Between Output and Unemployment: Evidence from Greek Regions.” Papers in Regional Science 83(3):611–620.

Cuaresma, Jesus Crespo. 2003. “Okun's Law Revisited.” Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65(4):439-451.

Dickey, David A., & Wayne A. Fuller. 1979. “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root.” Journal of the American Statistical Association 74(366):427–431.

Dickey, David A., & Wayne A. Fuller. 1981. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root.” Econometrica 49(4):1057-1072.

Erdoğan, Seyfettin, Durmuş Çağrı Yıldırım, Nüket Kırcı Çevik, & Özlem Tosuner Ünal. 2019. “Okun Yasasının Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Bulgular.” Maliye Dergisi 177:70-86.

Eser, Burçin Yılmaz. 2014. “Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği.” TİSK Akademi 2014/II:26-47.

Evans, George W. 1989. “Output and Unemployment Dynamics in the United States: 1950-1985.” Journal of Applied Econometrics 4(3):213-237.

Göçer, İsmet. 2015. “Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama.” Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 1(1):1-12.

Hamilton, James D. 2018. “Why You Should Never Use the Hodrick–Prescott Filter.” The Review of Economics and Statistics 100(5):831–843

Hodrick, Robert J., & Edward C. Prescott. 1997. “Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation.” Journal of Money, Credit and Banking 29(1):1-16.

Kanca, Osman Cenk. 2012. “Türkiye’de İşsizlik ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21(2):1-18.

Kreishan, Fuad M. 2011. “Economic Growth and Unemployment: An Empirical Analysis.” Journal of Social Sciences 7(2):228-231.

Lee, Jim. 2000. “The Robustness of Okun's Law: Evidence from OECD Countries.” Journal of Macroeconomics 22(2):331-356.

Lima, Fabiona Roberto Santos. 2019. “Unemployment and Output Gap: Short-term Empirical Evidence for the Brazilian Context (2012-2019).” International Journal of Commerce and Economics 1(3):27-32.

Mıhçı, Sevinç, & Emre Atılgan. 2010. “İşsizlik ve Büyüme: Türkiye Ekonomisi İçin Okun Katsayıları.” İktisat İşletme ve Finans 25(296):33-54

Mojica, Marlon A., & Virgilio M. Tatlonghari. 2017. “The Relationship Between Output Growth and Unemployment in the Philippines Economy (1990-2014): An Empirical Analysis of Variants of Okun’s Law.” Journal of Emerging Economies and Islamic Research 5(1): 49-68.

Moosa, Imad A. 1999. “Cyclical Output, Cyclical Unemployment and Okun's Coefficient A Structural Time Series Approach.” International Review of Economics & Finance 8(3):293-304.

Moosa, Imad A. 2008. “Economic Growth and Unemployment in Arab Countries: Is Okun’s Law Valid?.” Journal of Development and Economic Policies 10(2):7-24.

Moroke, Ntebogang, Gontse Patricia Leballo, & David Mbathi Mello. 2014. “An Emprical Robustness of Okun’s Law in South Africa: An Error Correction Modeling Approach.” Mediterranean Journal of Social Sciences 5(23):435-443.

Okun, Arthur M. 1962. “Potential GNP: Its Measurement and Significance.” American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Statistics Section 98-104.

Phillips, Peter C. B., & Pierre Perron. 1988. “Testing for A Unit Root in Time Series Regression.” Biometrika 75(2):335-346.

Silvapulle, Paramsothy, Imad A. Moosa, & Mervyn J. Silvapulle. 2004. “Asymmetry in Okun's Law.” Canadian Journal of Economics 37(2):353-374.

Sögner, Leopold. 2001. “Okun's Law: Does the Austrian Unemployment–GDP Relationship Exhibit Structural Breaks?.” Empirical Economics 26(3):553-564.

Ting, Ngoo Yee, & Loi Siew Ling. 2011. “Okun’s Law in Malaysia: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach with Hodrick-Prescott (HP) Filter.” Journal of Global Business and Economics 2(1):95-103.

Tiryaki, Ahmet, & Havva Nesrin Özkan. 2011. “Economic Activity and Unemployment Dynamics in Turkey.” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6(2):173-184.

Villaverde, Jose, & Adolfo Maza. 2007. “Okun’s Law in the Spanish Regions.” Economics Bulletin 18(5):1-11.

Viren, Matti. 2001. “The Okun Curve is Non-linear.” Economics Letters 70(2):253-257.

Yalçınkaya, Ömer, Muhammet Daştan, & Kerem Karabulut. 2018. “Okun yasası Bağlamında Ekonomik Büyüme ve İşsizlik arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Ekonomisinden Kanıtlar (2000:Q1-2017:Q4).” International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences 1(1):8-27.

Yamak, Nebiye, & Rahmi Yamak. 2018. “Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi.” 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi Tam Metin Kitabı 6:281-290.

Yılmaz, Özlem Göktaş. 2005. “Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi 2:11-29.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar931206, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {65}, pages = {134 - 148}, doi = {10.19168/jyasar.931206}, title = {Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi}, key = {cite}, author = {Kolcu, Fatma and Yamak, Nebiye} }
APA Kolcu, F. & Yamak, N. (2022). Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 17 (65) , 134-148 . DOI: 10.19168/jyasar.931206
MLA Kolcu, F. , Yamak, N. "Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 134-148 <
Chicago Kolcu, F. , Yamak, N. "Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 134-148
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi AU - Fatma Kolcu , Nebiye Yamak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19168/jyasar.931206 DO - 10.19168/jyasar.931206 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 148 VL - 17 IS - 65 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.931206 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi %A Fatma Kolcu , Nebiye Yamak %T Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi %D 2022 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 17 %N 65 %R doi: 10.19168/jyasar.931206 %U 10.19168/jyasar.931206
ISNAD Kolcu, Fatma , Yamak, Nebiye . "Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 / 65 (Ocak 2022): 134-148 .
AMA Kolcu F. , Yamak N. Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(65): 134-148.
Vancouver Kolcu F. , Yamak N. Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(65): 134-148.
IEEE F. Kolcu ve N. Yamak , "Türkiye’de İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 17, sayı. 65, ss. 134-148, Oca. 2022, doi:10.19168/jyasar.931206