TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER

ürlü işgücü, istihdam politikası içinde hedef gruplardan birisi olarak yer almaktadır. Bu nedenle, özürlü kişinin ekonomik faaliyetlere ücret karşılığı doğrudan katılım düzeyi önemlidir. Bu çalışma, Türkiye’de özürlülerin ücret karşılığı işgücüne doğrudan katılımını belirleyen değişkenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır

TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER

Keywords:

-,

___

ALTAN, Z.Ö.(1998), Kota Tekniği ve Kota Oranlarının Yükseltilmesi, Ülkemizde Daha Çok Sakatın İstihdam Edilebilmesine Yardımcı Olabilir mi?, s.25-34. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS. Mercek, Nisan 1998.Ankara.

BİÇERLİ, Kemal. (2004), M. İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikası Tedbirleri, Anadolu Üniversitesi Yayın No:1563. İstanbul,2004.

BULUTAY, T. (1995) Employment, Unemployment and Wages in Turkey, With introduction by Edmond Malinvand and Comments by Orhan Güvenen, ILO and State Institute of Statistics, Ankara, 1995, Turkey.

BURCU, Burcu. (2007) Esra. Türkiye’de Özürlü Birey Olmanın Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Mayıs, 2007, Ankara.

ÇELİK, Nuri. (2003),N. İş Hukuku Dersleri, Yayın No:1405; Hukuk Dizisi: 596. 16. Bası. Ekim, 2003, İstanbul. DİE, (2002), Türkiye Özürlüler Araştırması, Turkey Disability Survey, Yayın No:2713, Temmuz, 2004, Ankara

DOERING, E, P. (1969) ,Programs to Employ the Disadvantaged: A Labour Market Perspective: by Peter, E, Doering. Programs to Employ the Disadvantaged, Edited by Peter, E, Doeinger.

DPT, (1982), Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı, İsmail Bircan. Türkiye’de İnsan gücü ve İstihdam Raporu. Şubat, 1982, Ankara.

DPT, (1985, V.Beş Yıllık Plan Öncesinde Gelişmeler 1972–1983 (Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler) 1985, Ankara. DPT, (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001–2005, 2000, Ankara

DPT, (2007), Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007–2013 İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu,Yayın No: DPT: 2709-ÖİK:662, 2007, Ankara.

ELLİOT, Robert F. (1997), Labour Economics: A Comparative Text, The McGraw-Hill Companies. Reprinted 1997, England.

FLANAGAN, Robert, J, Smith, R; Ekrenberg, S; Donald, G. (1994),”Un employment, Labour Relations and Labour Economics” Scott,Foresman and Company. Glenview, England, London,1994.

FELSTEAD, A; Jewson. (1999), N. Global Trends in Flexible Labour, Edited by A.Felstead and N.Jewson, MacMillan Pres Ltd.Londan, 1999. ILO (1984), Adaption of Jobs and Employment of Disabled, 1984, Genevo, Switzerland.

ILO (1984a), Employment of Disabled Persons Manual and Selective Placement, 1984, Genevo, Switzerland.

KAZGAN, Gülten. (2002), 1990 Sonrası Yıllarda Türkiye’de Krizler ve Yarattığı Sonuçlar (İşçiler ve Sosyal Önlemler Açısından Bir İrdeleme ),s.17-40, Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi, İstanbul Barosu, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Barosu Yayınları. 2002, İstanbul.

KÖRLER FEDERASYONU, (1998) Cumhuriyetin 75.Yılında Özürlülere İş Olanağı Yada İşsizlik Tazminatı. Körler Federasyonu Yayınları, No: 1. 1998, Ankara.

KUZGUN, K.İ. (2000), Türkiye’de Özürlülerin İşgücüne Katılımında Model Oluşturulması, s.101-113, Görme Özürlüler için Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları,Yayına Hazırlayan:Yard. Doç.Dr. Kasım Karataş, Körler Federasyonu Yayını No: 4.

KUZGUN, K, İ. (2003), Partnership for Increasing The Employability of Manpower-An Employment Policy in Turkey, IV. International Congress Europe Week in Sheffield Supporting Business Enterprise Partnership in Europe. Sheffield City Council and Sheffield Hallam University, England, 2003.

KUZGUN, K.İ. (2004), Türkiye’de Esnek istihdam Biçimlerinin Düzenlenmesi, s.17- 31, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22,Sayı 2,2004.

KUZGUN, K.İ. (2004), Türkiye’de Breysel İş İlişkilerinin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar, T.C.Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tartışma Tebliğleri No.2004/06, Muğla, 2006.

UZGUN, K, İ ve Aydın, D, (2005), Türkiye’de İşgücü Piyasasında Engelli Kadının Yeri, Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Kocaeli, 29–30 Nisan 2005, s.223–231.

KUZGUN, K. İ.(2007), Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi, http://joy.yasar.edu.tr/makale/8.sayi/esnekliğe _dayalı_istihdam _stratejisi

KSSGM, T.C.Başbakanlık (1999), Kadının Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü,Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği Dış Pazarlara Açılan Konfeksiyon Sanayinde Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın İşgücünün Bu Sürece Katılım Biçimleri. Ankara, Kasım,1999.

LIEMT ,V.G. (1997), Labour inthe Global Economy:challanges, adjustment and policy responses inthe European Union and Less Developed Countries, Edited by Olga Memedoviç, Arie Kuyvenhowen and Wilhelm T.M. Molle, Nederland Economic Institute Kluwer Academic Publishers, 1997, USA.

OECD. (1990), Labour Market Policies for The 1990’s, Switzerland, 1990.

OECD. (2003), Transforming Disability Into Ability. Policies To Promote Work and Income Security For Disabled People, 2003, France.

SPO. (2007), Republic of Turkey, Undersecretariat of State Planning Organization. Ninth Development Plan (2007-2013), Ankara, 2007.

T.C.Başbakanlık. (2004), Özürlüler Şurası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri, 26–28 Eylül, 2005, Ankara.

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1751 (7.12.2007)

http://www.ozida.gov.tr/sura/12.htm (7.12.2007)

http://www.csgb.gov.tr/sgb_web/sunum/ba.pdf (11.2.2008)

http://stats.oecd.org/wbos/viewhtml.aspx? queryname=334&querytype=view&lang=en

http://www.eurociett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/position_papers/Eurociett_Position_Paper _Lisbon_Strategy_March_2006.pdf (11.07.2007)

(http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/Kobi_Destek_Sistemi_pdf)(18.2.2008)

(http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin/yoikkr_20020201.pdf)(18.2.2008 )

(http://muhasebat.gov.tr/ekogosterge/2007WEB/teg/teg/htm).(20.2.2008)

___

Bibtex @ { jyasar202972, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {4}, number = {15}, pages = {2451 - 2466}, doi = {10.19168/jyu.98178}, title = {TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER}, key = {cite}, author = {Kuzgun, İnci} }
APA Kuzgun, İ. (2009). TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 4 (15) , 2451-2466 .
MLA Kuzgun, İ. "TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 4 (2009 ): 2451-2466 <
Chicago Kuzgun, İ. "TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 4 (2009 ): 2451-2466
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER AU - İnci Kuzgun Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2451 EP - 2466 VL - 4 IS - 15 SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER %A İnci Kuzgun %T TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER %D 2009 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 4 %N 15 %R %U
ISNAD Kuzgun, İnci . "TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 4 / 15 (Haziran 2009): 2451-2466 .
AMA Kuzgun İ. TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2009; 4(15): 2451-2466.
Vancouver Kuzgun İ. TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2009; 4(15): 2451-2466.
IEEE İ. Kuzgun , "TÜRKİYE'DE ÖZÜRLÜLERİN ÜCRET KARŞILIĞI İSTİHDAMINI BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE ÖNERİLER", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 4, sayı. 15, ss. 2451-2466, Haz. 2009, doi:10.19168/jyu.98178