Türkiye ile Bosna Hersek’in Muhasebe Standartları, Düzenlemeler ve Düzenleyici Kurumlar Açısından Karşılaştırılması

Dünyada globalleşme sürecinde rekabet ortamında hızlı ekonomik gelişmeler muhasebe uygulamalarında değişiklik ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Muhasebede ortak bir dil oluşturma çabaları sonucunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları yürürlüğe girmiş olup ülkeler tarafından hızla uyumlanma çabaları devam etmektedir. Bosna Hersek ve Türkiye de bu ülkelerden olup Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye ve Bosna Hersek muhasebe uygulamaları karşılaştırılarak benzerlikleri ve farklıkları ortaya koyulmaktadır. Her iki ülke Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı uygulamasına rağmen tekdüzen hesap planı yapısı farklılık içermektedir.

Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina

In the globalisation process, rapid economic developments in the competitive environment have revealed the need for changes in accounting practices. As a result of efforts to create a common language in accounting, International Financial Reporting Standards have entered into force and efforts to adapt rapidly by countries continue. Bosnia and Herzegovina and Turkey are among these countries that implement International Financial Reporting Standards. In this study, Turkey and Bosnia and Herzegovina accounting practices are comparing the similarities and differences. Although both countries apply the International Financial Reporting Standards, the uniform chart of accounts structure differs.

___

Akdoğan, Nalan. 2007. “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri”. Mali Çözüm Dergisi. 80: 101-117.

Belak, Vinko., Zljko Bosnjak, and Maja Pehar. 2006. Finanscıjsko Racunovodstvo Prema MSFI i Poreznim Propisima BİH/FBİH. ISBN 9958-9680-1-0, Fircon d.o.o Mostar.

Jahic, Mehmed. 2008. Finansijko Racunovodstvo MSFI- MRS- PDV, Udruzenje Revizora FBIHİ, MGH d.o.o, Sarajevo.

Kapic, Jadranka. 2008. Racunovodstvo i Izdanje, Ekonomski Fakultet u Sarajevo.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). Accessed January 15, 2020. http://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/7890/TMS/TFRS-2018-Seti

Komisija za Računovodstvo i Reviziju BiH (KZRIR). Accessed August 22, 2020. https://www.komisija-rrbih.org/srr/hr/o-nama;

Lazol İbrahim. 2012. Genel Muhasebe. Ekin Yayınevi, Bursa.

Savez Računovođa. Revizora i Financijskih Djelatnika Federation Bosnia i Herzegovinia (SRRF BİH). Accessed January 15. 2020. http://www.srr-fbih.org/msfimrs-14

Savez Računovođa. Revizora Republike Srpske (SRRRS). Accessed September 10, 2020. http://www.srrrs.org/?jezik=eng

Poljašević, Jelena and Jelena Trivić. 2019. “Western Balkan Economies in Transition Recent Economic and Social Developments”. Book Series: Societies and Political Orders in Transition Editors: Prof. Dr. Reiner Osbild, Dr. Will Bartlett, Springer International Publishing, 89-97.

Resmi Gazete 2020). Accessed November 1, 2020. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21447_1.pdf ,).

Revicon. 2011. Analiticki Konti Plan, Revicon d.o.o. za istrazivacko-razvojne usluge i poslovni konsalting, Podruznica, Tuzla, Bosnia I Herzgovinia.

Roje, Gorana. Davor Vasicek, and Vesna Vasicek. 2010. “Accounting regulation and IPSAS implementation: efforts of transition countries toward IPSAS compliance”. Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583, USA, December (2010), Vol.6, No.12 (Serial No.67).

T.C Dışişleri Başkanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. 2020. Accessed: September 30, 2020. https://www.ab.gov.tr/45469.html

Tekdüzen Hesap Planı, Accessed: 20.12.2020. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh5a.htm,

The World Bank .2020. Accessed August 02, 2020. documents.worldbank.org/curated/en/744171468013843807/Bosnia-and-Herzegovina-Report-on-the-observance-of-standards-and-codesng

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar958322, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {66}, pages = {387 - 400}, doi = {10.19168/jyasar.958322}, title = {Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina}, key = {cite}, author = {Sabuncu, Birsel and Popić, Ibro} }
APA Sabuncu, B. & Popić, I. (2022). Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 17 (66) , 387-400 . DOI: 10.19168/jyasar.958322
MLA Sabuncu, B. , Popić, I. "Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 387-400 <
Chicago Sabuncu, B. , Popić, I. "Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 387-400
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina AU - Birsel Sabuncu , Ibro Popić Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19168/jyasar.958322 DO - 10.19168/jyasar.958322 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 387 EP - 400 VL - 17 IS - 66 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.958322 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina %A Birsel Sabuncu , Ibro Popić %T Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina %D 2022 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 17 %N 66 %R doi: 10.19168/jyasar.958322 %U 10.19168/jyasar.958322
ISNAD Sabuncu, Birsel , Popić, Ibro . "Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 / 66 (Nisan 2022): 387-400 .
AMA Sabuncu B. , Popić I. Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 387-400.
Vancouver Sabuncu B. , Popić I. Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 387-400.
IEEE B. Sabuncu ve I. Popić , "Comparison of in term of Accounting Standards, Regulations and Regulating Bodies Turkey with Bosnia and Herzegovina", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 17, sayı. 66, ss. 387-400, Nis. 2022, doi:10.19168/jyasar.958322