Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

KUBİLAY, Huriye: Özel Sigorta Hukuku, İstanbul 2003, s. 239; ATABEK, Reşat: Sigorta Hukuku, İstanbul 1950, s. 18 vd.; GÜVEL, Enver Alper/GÜVEL ÖNDAŞ Afitap: Sigortacılık, Ankara 2008, s. 190 vd; BOZER, Ali: Sigorta Hukuku Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri (Gözden geçirilmiş 2. Basıdan Tıpkı Basım), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2009/X, s.15; OKSAY, Suna/ÖZŞAR, Berna: Avrupa Birliği’nde Sigorta Aracıları, Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-8, İstanbul 2006, s.14 vd.; ÖZDAMAR, Mehmet: Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü, Ankara 2009, s.86-87 (Anılış: Aydınlatma); KENDER, Rayegan: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul 2011, s. 118 vd.; ULAŞ, Işıl: Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara 1998, s. 10 vd.; KAYIHAN, Şaban: “Yeni Düzenlemeler Işığında Türk Hukukunda Sigorta Acenteleri”, Terazi Hukuk Dergisi, Kasım 2008, Yıl:3, Sayı: 27, s. 43 vd.; MEMİŞ, Tekin: “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Sigorta Aracıları”, Reasürör, 1999, Sayı: 34, s.7 vd.; BOZKURT, Tamer: “Türk Hukukunda Sigorta Acenteliği”, Fırat Öztan’a Armağan Cilt I, Ankara 2010, s. 481 vd.; Karş. YAZICIOĞLU, Emine: Sigorta Aracıları Hukuku I, İstanbul 2010, s. 2, dn. 7
Anahtar Kelimeler:

-

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

Keywords:

-,

___

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2011.

ATABEK, Reşat: Sigorta Hukuku, İstanbul 1950.

BOZER, Ali: Sigorta Hukuku Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri(Gözden geçirilmiş 2. Basıdan Tıpkı Basım), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2009/X.

BOZKURT, Tamer: “Türk Hukukunda Sigorta Acenteliği”, Fırat Öztan’a Armağan Cilt I, Ankara 2010, s. 481 vd.

CAN, Mertol: Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara 2009.

ÇEKER, Mustafa: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Göre Sigorta Hukuku, Adana 2011.

GÜVEL, Enver Alper/GÜVEL ÖNDAŞ, Afitap: Sigortacılık, Ankara 200 KALPSÜZ, Turgut: Sigorta Prodüktörlerinin Hukuki Durumu, Ankara 1967.

KARAYAZGAN, Mehmet: “Avrupa Birliği Mevzuatı Karşısında Türk Sigorta Aracılık Hukuku”, ÇETİNGİL,ERGON,A; KENDER,RAYEGAN’a 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007.

KAYIHAN, Şaban: “Yeni Düzenlemeler Işığında Türk Hukukunda Sigorta Acenteleri”, Terazi Hukuk Dergisi, Ankara 2008, Yıl: 3, S.27, s. 43 vd.

KENDER, Rayegan: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul 20 KUBİLAY, Huriye: Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümler İle İlgili Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C.9, Özel Sayı 2007, s.399-409 (Anılış: Değerlendirme). KUBİLAY, Huriye: Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, S.4, s.211.-226 (Anılış:Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası).

___

Bibtex @ { jyasar203225, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, number = {Özel}, pages = {2617 - 2672}, doi = {10.19168/jyu.87511}, title = {Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive}, key = {cite}, author = {Tunca,  zeynep} }
APA Tunca,  . (2013). Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 8 (Özel) , 2617-2672 .
MLA Tunca,  . "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2617-2672 <
Chicago Tunca,  . "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2617-2672
RIS TY - JOUR T1 - Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive AU -  zeynep Tunca Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2617 EP - 2672 VL - 8 IS - Özel SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive %A  zeynep Tunca %T Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive %D 2013 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 8 %N Özel %R %U
ISNAD Tunca,  zeynep . "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 / Özel (Haziran 2013): 2617-2672 .
AMA Tunca  . Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2617-2672.
Vancouver Tunca  . Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2617-2672.
IEEE  . Tunca , "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 8, sayı. Özel, ss. 2617-2672, Haz. 2013, doi:10.19168/jyu.87511
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

49.5b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

 haluk BURCUOĞLU

Yeni Borçlar Kanunu'nun Kiraya Verenin Hapis Hakkına İlişkin DüzenlemesiRegulations in New Code of Obligations about the Lien of Lessor

 ABDÜLKADİR ARPACI

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

 zeynep TUNCA

Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici DevirlerTransfer and Regıstratıon of Motor Vehicle Ownership and the Defect of Form

Ekrem KURT

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

 haluk BURCUOĞLU

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi SorunuSome Remarks about the General Risk Liability in Tur

 ilhan ULUSAN

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi SorunuSome Remarks about the General Risk Liability in Tur

 ilhan ULUSAN

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat TalebiThe Moral Compensation Demand of the Relatives in the Aggravated Body Injuries according to Turkish Code of Obligations No.6098

 seda İrem ÇAKIRCA

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

 haluk BURCUOĞLU

Eğitim Nafakası (TMK m. 328/II)Education Alimony

 ahmet TÜRKMEN