Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

KUBİLAY, Huriye: Özel Sigorta Hukuku, İstanbul 2003, s. 239; ATABEK, Reşat: Sigorta Hukuku, İstanbul 1950, s. 18 vd.; GÜVEL, Enver Alper/GÜVEL ÖNDAŞ Afitap: Sigortacılık, Ankara 2008, s. 190 vd; BOZER, Ali: Sigorta Hukuku Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri (Gözden geçirilmiş 2. Basıdan Tıpkı Basım), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2009/X, s.15; OKSAY, Suna/ÖZŞAR, Berna: Avrupa Birliği’nde Sigorta Aracıları, Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-8, İstanbul 2006, s.14 vd.; ÖZDAMAR, Mehmet: Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü, Ankara 2009, s.86-87 (Anılış: Aydınlatma); KENDER, Rayegan: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul 2011, s. 118 vd.; ULAŞ, Işıl: Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Ankara 1998, s. 10 vd.; KAYIHAN, Şaban: “Yeni Düzenlemeler Işığında Türk Hukukunda Sigorta Acenteleri”, Terazi Hukuk Dergisi, Kasım 2008, Yıl:3, Sayı: 27, s. 43 vd.; MEMİŞ, Tekin: “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Sigorta Aracıları”, Reasürör, 1999, Sayı: 34, s.7 vd.; BOZKURT, Tamer: “Türk Hukukunda Sigorta Acenteliği”, Fırat Öztan’a Armağan Cilt I, Ankara 2010, s. 481 vd.; Karş. YAZICIOĞLU, Emine: Sigorta Aracıları Hukuku I, İstanbul 2010, s. 2, dn. 7

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

Kaynakça

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2011.

ATABEK, Reşat: Sigorta Hukuku, İstanbul 1950.

BOZER, Ali: Sigorta Hukuku Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri(Gözden geçirilmiş 2. Basıdan Tıpkı Basım), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2009/X.

BOZKURT, Tamer: “Türk Hukukunda Sigorta Acenteliği”, Fırat Öztan’a Armağan Cilt I, Ankara 2010, s. 481 vd.

CAN, Mertol: Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara 2009.

ÇEKER, Mustafa: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Göre Sigorta Hukuku, Adana 2011.

GÜVEL, Enver Alper/GÜVEL ÖNDAŞ, Afitap: Sigortacılık, Ankara 200 KALPSÜZ, Turgut: Sigorta Prodüktörlerinin Hukuki Durumu, Ankara 1967.

KARAYAZGAN, Mehmet: “Avrupa Birliği Mevzuatı Karşısında Türk Sigorta Aracılık Hukuku”, ÇETİNGİL,ERGON,A; KENDER,RAYEGAN’a 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007.

KAYIHAN, Şaban: “Yeni Düzenlemeler Işığında Türk Hukukunda Sigorta Acenteleri”, Terazi Hukuk Dergisi, Ankara 2008, Yıl: 3, S.27, s. 43 vd.

KENDER, Rayegan: Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul 20 KUBİLAY, Huriye: Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümler İle İlgili Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C.9, Özel Sayı 2007, s.399-409 (Anılış: Değerlendirme). KUBİLAY, Huriye: Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, S.4, s.211.-226 (Anılış:Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası).

Kaynak Göster

Bibtex @ { jyasar203225, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, pages = {2617 - 2672}, doi = {10.19168/jyu.87511}, title = {Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive}, key = {cite}, author = {Tunca,  zeynep} }
APA Tunca,   . (2013). Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 8 (Özel) , 2617-2672 .
MLA Tunca,   . "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2617-2672 <
Chicago Tunca,   . "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2617-2672
RIS TY - JOUR T1 - Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive AU -  zeynep Tunca Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2617 EP - 2672 VL - 8 IS - Özel SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive %A  zeynep Tunca %T Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive %D 2013 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 8 %N Özel %R %U
ISNAD Tunca,  zeynep . "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 / Özel (Haziran 2013): 2617-2672 .
AMA Tunca   . Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2617-2672.
Vancouver Tunca   . Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2617-2672.
IEEE  . Tunca , "Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Developments Related to This Directive", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 8, sayı. Özel, ss. 2617-2672, Haz. 2013, doi:10.19168/jyu.87511
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

10b 5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution As the Highest Legal-Political Act of the State in the light of Constitutional-Juridical DoctrineAnayasa Doktrini Işığında Devletin En Üst Hukuki- Politik İşlemi Olarak Anayasa Kavramı Üzerine Hukuki Değerlendirme

 blerton SINANI

Kişisel Bir Değer Olarak, Arkeolojik Buluntu Üzerinde "Bilimsel Yayım Hakkı"Personal Right to Scientific Publication on Archeological Artifacts

 emre CUMALIOĞLU

Tescilli Taşınır RehinleriRegistered Movable Goods Pledge

 şeref ERTAŞ

A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UKİngiltere'de 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Kanununa Göre Ayıplı Mallara İlişkin Açılan Davalarla İçtihat Hukukuna Göre İhmal Sonucu

 h. Gökçe TÜRKOĞLU

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi SorunuSome Remarks about the General Risk Liability in Tur

 ilhan ULUSAN

İşe Başlatmama TazminatıCompensation for Impediment in Labour Contract

Ünal NARMANLIOĞLU

Neden İstanbul Tahkim Merkezi?Why Center for Arbitration in İstanbul?

ZİYA AKINCI

6098 Sayılı Kanuna Göre İbranameThe Release According to Code No.6098

 ayça İZMİRLİOĞLU

Sayın Rektörümüz'den

Editörden

Türk Borçlar Kanununun Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukuna İlişkin Hükümlerinin DeğerlendirilmesiThe Consideration of the Provisions on Non-Contractual Liability of Turkish Code of Obligations

Nevzat KOÇ