Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri

Enerji, ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde oldukça etkili faktörlerin başında yer almaktadır. Nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşmenin etkisiyle dünya genelinde enerjiye duyulan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Enerjiye hayatın her alanında ihtiyaç duyulmasının yanında özellikle büyük ölçekli sanayi ülkelerinde enerji son derece önemli bir yer tutmaktadır. Öte yandan enerjinin ekonomik büyümeye de çok sayıda katkıları bulunmuştur. Bundan dolayı gelişmiş ülkelerin temelinde enerji başlıca etken olmaktadır. Bu bağlamda literatürde çok sayıda enerji tüketimi ve ekonomik büyüme konuları yer almaktadır. Böylesine önemli bir tutum enerjinin bazı ülkelerde enerji üretiminin enerji tüketimini karşılayamadığı da bilinmektedir. Bu bağlamda arzı kısıtlı olan doğal kaynakların ekonomik büyüme analizlerinde oldukça önemli bir yer tutukları görülmektedir. Bu amaçla çalışmada 2000-2019 yılları arasındaki enerji tüketimi ve ekonomik büyüme verileri kullanarak seçilmiş OECD ülkelerinde (Belçika, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya, Portekiz, İsveç, Norveç, Birleşik Krallık) değişkenler arasındaki ilişkinin teorik bir çerçevede değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Ekonomik Büyüme, Enerji, OECD

Effects of Energy Consumption on Economic Growth in Selected OECD Countries

___

Abdieva R., Oskonbaeva, Z., (2015), ‘Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme Ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu Ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği’, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes 2015

Aslan, N. & Yamak, T. (2006).Türkiye’nin Enerji Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1), 53-76.

Aktaş, E. & Alioğlu, O. (2012). Türkiye’de Enerji Sektörü Analizi: Marmara Bölgesi Termik Santraller Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (1), 281- 298.

Altunkaynak, B. (2007). Sektörel panel veri analizi yaklaşımıyla Türkiye’nin AB ülkelerine imalat sanayi bakımından ihracatının belirlenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Korkmaz, Ö. & Develi, A. (2012). Türkiye’de Birincil Enerji Kullanımı, Üretimi ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (2), 1-25.

Uzun A., Emsen Ö., Yalçıkaya Ö., Hüseyni İ, (2013), ‘Toplam Elektrik Üretimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2010)’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 327-344

Altıntaş H.,(2013), ‘Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, Nisan 2013, 8(1), 263-294

Aydın, F. (2010), ‘Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 2010 Ss.317-340

Doğan B.,(2010), ‘Enerji Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980 - 2008), Yüksek Lisans Tezi, Konya,

Demir Y., Görür Ç., ‘OECD Ülkelerine Ait Çeşitli Enerji Tüketimleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Analizi ile İncelenmesi’, Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 32, 15-33, DOI: 10.26650/ekoist.2020.32.0005

Kızılkaya O., Sofuoğlu E., Çoban O., (2016),’Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi Ve Çevre Kirliliği Analizi: Türkiye Örneği’, Temmuz 2016 / Cilt: 6, Sayı: 2

Karanfil F., (2009), ‘Enerji-Büyüme-Çevre: Türkiye Üçgenin Neresinde?’, Cilt 5, Sayı 20 (Kış 2009), S. 1-26.

Ergün S., Polat M., (2015), ‘Oecd Ülkelerinde Co2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi Ve Büyüme İlişkisi’, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 45, Ocak-Haziran 2015 Ss. 115-141

Bayram Aydın B., Bozdağ E,(2018), ‘Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği Ve Türkiye Örneği’, International Journal Of Academic Value Studies (Javstudies) Issn:2149-8598 Vol: 4, Issue: 18, Pp. 70-80

Erdoğan S.,Gürbüz S.,(2014),’ Türkiye'de Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32, 2014, Ss. 79-87

Usta C.,Berber M. (2017), ‘Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sektörel Analizi’, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 13, Yıl 13, Sayı 1, 2017

Mucuk M., Uysal D.,(2019),’ Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme’, Maliye Dergisi Y Sayı 157 Y Temmuz-Aralık 2009

Sofuoğlu E., Çoban O., Kızılkaya O., (2015), ‘Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi Ve Çevre Kirliliği Analizi: Türkiye Örneği’, Temmuz 2016 / Cilt: 6, Sayı: 2

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar1064180, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {66}, pages = {437 - 452}, doi = {10.19168/jyasar.1064180}, title = {Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri}, key = {cite}, author = {Özen, Kerem and Levent, Cemalettin} }
APA Özen, K. & Levent, C. (2022). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 17 (66) , 437-452 . DOI: 10.19168/jyasar.1064180
MLA Özen, K. , Levent, C. "Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 437-452 <
Chicago Özen, K. , Levent, C. "Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 437-452
RIS TY - JOUR T1 - Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri AU - Kerem Özen , Cemalettin Levent Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19168/jyasar.1064180 DO - 10.19168/jyasar.1064180 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 437 EP - 452 VL - 17 IS - 66 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.1064180 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri %A Kerem Özen , Cemalettin Levent %T Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri %D 2022 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 17 %N 66 %R doi: 10.19168/jyasar.1064180 %U 10.19168/jyasar.1064180
ISNAD Özen, Kerem , Levent, Cemalettin . "Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 / 66 (Nisan 2022): 437-452 .
AMA Özen K. , Levent C. Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 437-452.
Vancouver Özen K. , Levent C. Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 437-452.
IEEE K. Özen ve C. Levent , "Seçilmiş OECD Ülkelerinde Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 17, sayı. 66, ss. 437-452, Nis. 2022, doi:10.19168/jyasar.1064180