Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği

Bu çalışmanın amacı seçilmiş Sahra Altı Afrika ülkeleri örneğinde küreselleşmenin ve küreselleşme türleri olan ekonomik küreselleşme, politik küreselleşme ve sosyal küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olup olmadığını saptamaktır. Bu bağlamda seçilmiş 34 Sahra Altı Afrika ülkesine ait olan 1990-2019 yılları arasındaki veri seti kullanılarak iki aşamalı sistem GMM kullanılarak dinamik panel veri analizi yapılmıştır. Ekonometrik modelde işgücüne katılım oranı, toplam doğal kaynak gelirlerinin gayrisafi milli hasılaya oranı, Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımı ve küreselleşmeyi temsilen de sırasıyla KOF küreselleşme endeksi, ekonomik küreselleşme endeksi, sosyal küreselleşme endeksi ve politik küreselleşme endeksi kullanılarak 4 ayrı ekonometrik model oluşturulmuştur. Yapılan ekonometrik analiz sonucunda küreselleşme, ekonomik küreselleşme ve sosyal küreselleşmenin seçili 34 Sahra Altı Afrika ülkesinin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif; ancak sosyal küreselleşmenin negatif etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

___

Açıkgöz, Şenay & Mert, Merter. 2011. “Küreselleşme ekonomik büyümeyi etkiliyor mu? Türkiye örneği”. 12.Uluslararası Ekonometrik Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, s.701-716.

Afzal, Mohammed. 2007. “The impact of globalization on economic growth of Pakistan”, The Pakistan Development Review, 46(4), 723–734.

Arellano, Manuel ve Bover, Olympia. 1995. “Another look at the ınstrumental variable estimation of error-components models”, Journal of Econometrics, 68 (1), 29-51.

Baltagi, Badi. 2005. Econometric Analysis of Panel Data. Sussex: John Wiley and Sons Ltd.

Birdsall, Nancy. 2002. “Asymmetric Globalization: Global Markets Require Good Global Politics”, Center for Global Development Working Paper No. 12

Baltagi, Badi., Feng, Qu. and Kao, Chihwa. 2012. “A lagrange multiplier test for cross-sectional dependence in a fixed effects panel data model”. Journal of Econometrics, 170 (1), 164-177.

Barry Hadiatou. 2010. “Globalization and economic growth in Sub- Saharan Africa”. Gettysburg Economic Review, 4 (4) http://cupola.gettysburg.edu/ger/vol4/iss1/4

Blundell, Richarf. ve Bond, Stephen. 1998. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.

Bun, Maurice. ve Windmeijer, Frank. 2010, “The weak instrument problem of the system GMM estimator in dynamic panel data models”, Econometrics Journal, 13, (1), 95-126

Chang, Chun-Ping. ve Lee, Chien-Chang. 2010. “Globalization and economic growth: a political economy analysis for OECD countries”, Global Economic Review, 39(2), 151-173.

Dreher, Axel. 2006. Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization, Applied Economics, 38(10), 1091-1110.

Hasan, Abu. 2019. “Does globalization accelerate economic growth? South Asian experience using panel data”. Economic Structures 8, 26. https://doi.org/10.1186/s40008-019-0159-x

Hayaloğlu, Pınar, Kalaycı, Cemalettin ve Artan, Seyfettin. 2015. “Küreselleşme farklı gelir grubundaki ülkelerde ekonomik büyümeyi nasıl etkilemektedir?” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 119 - 152.

Karabıçak, Mustafa. 2002. “Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ortaya çıkan yönelim ve tepkiler”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7 (1), 115-131.

Keohane, Robert. O. ve Nye, Joseph S. 2000. “Introduction, in governance in a globalizing World”. International Public Management Journal, 6(2). 241-250.

Kılıç, Cüneyt. 2015. “Effects of globalization on economic growth: panel data analysis for developing countries”. Economic Insights- Trends and Challenges, 9(1), 1-11.

Osterloh, Steffen. 2012. “Words speak louder than actions: the impact of politics on economic performance”, Journal of Comparative Economics, 40(3), 318–36.

Pesaran, Muhammed Hashem. 2004. “General diagnostic tests for cross section dependence in panels”. Cambridge Working Papers in Economics, 0435.

Pesaran, Muhammed Hashem. 2003. “A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence”. Cambridge Working Papers in Economics, 0346.

Polat, Ç , Peker, K . (2020). “Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme” . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (5) , 3988-4015 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/57287/779553

Rao, Bhaskara ve Vadlamannati, Krishna Chaitanya. 2011. “Globalization and growth in the low income African countries with the extreme bound analysis”, Economic Modelling, 28, 795-805.

Roodman, David. 2009. “How to Do Xtabond2: An Introduction To Difference and System GMM in Stata”. The Stata Journal, 9(1), 86-136.

Sakyi, Daniel. 2012. “Economic globalisation, democracy and ıncome in Sub-Saharan Africa: a panel cointegration analysis”, Global Economy and Finance Journal, 5(1), 1-16.

Samimi, Parisa. ve Jenatabadi Hashem Salarzadeh. 2014. “Globalization and economic growth: empirical evidence on the role of complementarities”. PloS ONE, 9(4). http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0087824

Samimi, Parisa., Lim, Guan Choo, ve Buang, Abdul Aziz. 2011. Globalization measurement: Notes on common globalization indexes. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 1(7), 197–216.

Scholte, Jan Aart. 2005. Globalization: a critical introduction (2nd Edition). Newyork: Palgrave Mc Millan.

Therborn Göran. 2000. “Globalizations: dimensions, historical waves, regional effects, normative governance”. International Sociology, 15(2), 151-179.

Türedi, Salih. 2016. “Küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: gelişmekte olan ülkeler için panel veri analizi”. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi. Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, s.691.

Yanar Rüstem. ve Şahbaz Ahmet. 2013. “Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkileri.” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 55- 74.

Labra, Romilio ve Torrecillas, Cecilia. 2018. “Estimating dynamic Panel data. A practical approach to perform long panels” Revista Colombiana de Estadistica 41(1):31-52.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar1071702, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {66}, pages = {453 - 471}, doi = {10.19168/jyasar.1071702}, title = {Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği}, key = {cite}, author = {Kabakçı Günay, Eylül and Günsoy, Güler} }
APA Kabakçı Günay, E. & Günsoy, G. (2022). Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 17 (66) , 453-471 . DOI: 10.19168/jyasar.1071702
MLA Kabakçı Günay, E. , Günsoy, G. "Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 453-471 <
Chicago Kabakçı Günay, E. , Günsoy, G. "Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 453-471
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği AU - Eylül Kabakçı Günay , Güler Günsoy Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19168/jyasar.1071702 DO - 10.19168/jyasar.1071702 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 453 EP - 471 VL - 17 IS - 66 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.1071702 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği %A Eylül Kabakçı Günay , Güler Günsoy %T Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği %D 2022 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 17 %N 66 %R doi: 10.19168/jyasar.1071702 %U 10.19168/jyasar.1071702
ISNAD Kabakçı Günay, Eylül , Günsoy, Güler . "Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 / 66 (Nisan 2022): 453-471 .
AMA Kabakçı Günay E. , Günsoy G. Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 453-471.
Vancouver Kabakçı Günay E. , Günsoy G. Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 453-471.
IEEE E. Kabakçı Günay ve G. Günsoy , "Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 17, sayı. 66, ss. 453-471, Nis. 2022, doi:10.19168/jyasar.1071702