Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

Bu çalışmanın konusunu, Yargıtayımızın (özellikle 6. Hukuk Dairesi’nin) kiracı tarafından kiralananın sözleşmeye aykırı kullanımı nedeniyle kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın (iadesi, tahliye edilmesi) konusunda uzun yıllarda benimsediği kira sözleşmesinin feshine ve kiralananın iadesine götürecek olan aykırılığın, doğrudan kiralananın kullanımı ile ilgili olması gerekir; aksi halde, sözleşmeye aykırılık, kiralananın iadesi için yeterli olmaz, yalnızca sözleşmenin feshi için yeterli olabilir ilkesi oluşturacaktır. Önceki BK.’nun 256. maddesinin içeriği aynen şöyledir: “Kiracı kiralananı kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket ve apartman kirasında bina dahilinde oturanlara karşı icabeden vazifeleri ifa ile mükelleftir.\ Kiracı vukubulan ihtara rağmen bu mükellefiyete daimi surette muhalefet eder yahut açıktan açığa fena kullanarak kiralanana daimi bir zarar iras eylerse kiralayan tazminat ile birlikte kira akdinin hemen feshini talep edebilir.\ Kiralananda, icrası kiralayana ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs kiralanan üzerinde bir hak iddia ettiği

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

Kaynak Göster

Bibtex @ { jyasar203173, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, pages = {0 - 674}, doi = {10.19168/jyu.01157}, title = {Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises}, key = {cite}, author = {Burcuoğlu,  haluk} }
APA Burcuoğlu,   . (2013). Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 8 (Özel) , 0-674 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19146/203173
MLA Burcuoğlu,   . "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 0-674 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19146/203173>
Chicago Burcuoğlu,   . "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 0-674
RIS TY - JOUR T1 - Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises AU -  haluk Burcuoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 674 VL - 8 IS - Özel SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises %A  haluk Burcuoğlu %T Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises %D 2013 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 8 %N Özel %R %U
ISNAD Burcuoğlu,  haluk . "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 / Özel (Haziran 2013): 0-674 .
AMA Burcuoğlu   . Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 0-674.
Vancouver Burcuoğlu   . Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 0-674.
IEEE  . Burcuoğlu , "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business Premises", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 8, sayı. Özel, ss. 0-674, Haz. 2013, doi:10.19168/jyu.01157

3997 1363

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mirasın Hükmen ReddiDisclaim of Inheritance

Hasan PETEK

İnsan Hakları ve İnsancıl HukukHuman Rights and Humanitarian Law

 anil ÇEÇEN

Eğitim Nafakası (TMK m. 328/II)Education Alimony

 ahmet TÜRKMEN

A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UKİngiltere'de 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Kanununa Göre Ayıplı Mallara İlişkin Açılan Davalarla İçtihat Hukukuna Göre İhmal Sonucu

 h. Gökçe TÜRKOĞLU

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih ve İade İstemi ile İlgili Yargıtay Uygulamasının DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Court of Cassation's Jurisprudence about Annulment and Refund Demand upon Dishonor of Lease Contract in Residence and Roofed Business

 haluk BURCUOĞLU

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi SorunuSome Remarks about the General Risk Liability in Tur

 ilhan ULUSAN

Elektrik Piyasalarında Elektrik Sağlama Amaçlı SözleşmelerContract for Electricity Supply in Electricity Markets

Çağlar Özel Burcu G. Özcan Büyüktanir ÖZEL

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat TalebiThe Moral Compensation Demand of the Relatives in the Aggravated Body Injuries according to Turkish Code of Obligations No.6098

 seda İrem ÇAKIRCA

Kanunların Önceye Etki Yasağı: Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından Bir DeğerlendirmeNon-Retroactivity of Law: An Evaluation in Terms of Social Security Law

 ali Nazim SÖZER

Tebligat Hukuku Açısından İmar Kanunu'nun 32/II. Maddesinde Düzenlenen (Özel) Tebligat Hükmünün DeğerlendirilmesiFrom the Perspective of Notification Law the Evaluation of the (Special) Notification Provision in Art. 32/II of the Housing and Development Code

Bilgehan YEŞİLOVA