Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi

Toplumsal ve ekonomik hayatın yakın gelecekti radikal değişimlerini belirleyen ve her geçen gün gelişen farklı uygulama alanlarıyla blok zincir teknolojisi, hem kamu sektöründe hem özel sektörde kullanılabilmektedir. Blok zincir teknolojisi, kamusal hizmetlerin sunumuna ilişkin birçok faaliyeti düzenleme ve dönüştürme gücü taşıdığından, potansiyel faydalarının, maliyetlerinin ve risklerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma da, blok zincir teknolojisinin kamu sektörü üzerindeki etkisini mercek altına almayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada, blok zincir teknolojisinin kamu sektöründe kullanımı Türkiye örneği üzerinden incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye’nin blok zincir teknolojisi ile kamu sektörünün yeniden yapılandırılmasını sağlayacağına dair olumlu bir yaklaşım geliştirdiği ve bu doğrultuda gerekli alt yapının sağlanması için adımlar attığı görülmüştür. Ancak dijital dönüşüme kamu sektöründe ağırlık veren ülkelere kıyasla Türkiye’de blok zincirin kamu kurumlarında henüz bir pilot uygulama alanı bulmadığı ve dijital kamusal hizmetlerin vatandaş merkezli olabilmesi için yeterli çalışmaların olmadığı sonucuna varılmıştır.

___

Akgiray, V. (2019). The potential for blockchain technology in corporate governance. OECD Corporate Governance Papers No.21.

Alketbi, A., Nasir Q. ve Talib, M.A. (2018), Blockchain for Government Services-Use Cases, Security Benefits and Challenges, 15th Learning and Technology Conference (L&T), 112-119.

Altunbaşak, T.A. (2018), “Blok Zincir (Blockchain) Teknolojisi ile Vergilendirme”, Maliye Dergisi, 174, 360-371.

Asia Blokchain Review (2019), UAE Government Endorses Telecoms Blockchain Platform, https://www.asiablockchainreview.com/, 12.01.2022.

ATEZ Yazılım Tekonolojileri (2020), https://www.atez.com.tr/, 25.01.2022.

Barber, L. (2016), "The UK government now has its first official blockchain provider for public services," 1 August 2016. [Online]. Available: http://www.cityam.com/246605/uk-government-now-has-its-first- official-blockchain.

Berryhill, J., Bourgery, T., & Hanson, A. (2018). Blockchains unchained: Blockchain technology and its use in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance No.28.

Buchholz K. (2021), “These are the countries where cryptocurrency use is most common”, World Economic Forum.

Collaso, A. (2021). Blochchain in public sector, https://www.ciat.org/ciatblog-blockchain-en-el-sector- publico/?lang=en, 10.01.2022.

Crosby M, Nachiappan Pattanayak P, Verma S, Kalyanaraman V (2016) Blockchain technology: Beyond bitcoin. Appl Innov Rev 2:6–19.

Demirhan, H. (2019), “Vergi Denetiminde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Blok Zinciri Teknolojisi Vergi Denetiminde Yeni Bir Yaklaşım”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 857-875.

Durğay, Z., & Karaarslan, E. (2018). Blokzinciri Teknolojisinin E-Devlet Uygulamalarında Kullanımı: Ön İnceleme. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük.

Durukal, O., & Öztürk, N. K. (2019). Kamusal hizmet sunumunda blokchain teknolojisi. EKEV Akademi Dergisi, 23(77),449-456.

Farell, R. (2015), “An Analysis of the Cryptocurrency Industry”, Wharton Research Scholars.

Felin T, Lakhani K (2018) What problems will you solve with Blockchain? MIT Sloan Manag Rev 60(1): 32–38.

Hasselgren, A., Kralevska, K., Gligoroski, D., Pedersen, S. A., & Faxvaag, A. (2020). Blockchain in healthcare and health sciences—A scoping review. International Journal of Medical Informatics, 134, 104040.

Hou, H. (2017), The Application of Blockchain Technology in E-Government in China, 26th International Conference on Computer Communication and Networks (Icccn).

Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2017). The Truth About Blockchain. Harvard Busienss Review.

Mattila J. (2016). "The Blockchain Phenomenon – The Disruptive Potential of Distributed Consensus Architectures," ETLA Working Papers,

Mendi, A. F. (2021), Blokzincir Uygulamaları ve Gelecek Öngörüleri. GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, 4(1), 76-88.

Mohasses, M. (2019, September). How Dubai is Becoming a Smart City?. In 2019 International Workshop on Fiber Optics in Access Networks (FOAN) (pp. 111-116). IEEE...

Nofer, M., Gomber, P., Hinz, O., & Schiereck, D. (2017). Blockchain. Business & Information Systems Engineering, 59(3), 183-187.

Osgood, R. (2016). The future of democracy: Blockchain voting. COMP116: Information security, 1-21.

Özaltın, O. ve Ersoy, M. (2020). Kamu Yönetiminde Blokzincir Kullanımı: D5 Örneği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2), 746-763.

Palmer, D. (2016), "Blockchain-as-a-service approved for use across UK government," 3 August 2016. [Online]. Available: http: L. Barber, "The UK government now has its first official blockchain provider for public services," 1 August 2016. [Online].

Sert T. (2019), Sorularla Blokchain, Türkiye Bilişim Vakfı, Editörler: Özge ÇELİK & Ahmet USTA.

Tan, E., Mahula, S., & Crompvoets, J. (2022). Blockchain governance in the public sector: A conceptual framework for public management. Government Information Quarterly, 39(1), 101625.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), https://www.sbb.gov.tr/, 22.01.2022.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019). 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, https://www.sanayi.gov.tr/ , 12.01.2022.

Top 100 Cryptocurrency Exchanges by Trade Volume, https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/,

Tredinnick, L. (2019). Cryptocurrencies and the blockchain. Business Information Review, 36(1), 39-44.

Treleaven, P., Brown, R. G., & Yang, D. (2017). Blockchain technology in finance. Computer, 50(9), 14-17.

TÜBİTAK-BİLGEM (2022), Blok Zincir Araştırma Laboratuvarı, https://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/urunler/blokzincir-arastirma-laboratuvari, 11.01.2022.

TÜBİTAK-BİLGEM (2022), BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi, https://dijitalakademi.bilgem.tubitak.gov.tr, 20.01.2022.

United Nations (2022), Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Institutions and Digital Government, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center, 15.01.2022.

United Nations (2021). E-Government Knowledgebase, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data- Center, 17.01.2022.

Universidad Carlos III de Madrid (2018), Universidad Carlos III de Madrid is issuing degree certificates with blockchain, https://www.uc3m.es, 20.01.2022.

UK Government Chief Scientific Adviser, "Distributed Ledger Technology: beyond block chain," Government Office for Science , 2015.

Wüst, K., & Gervais, A. (2018). Do you need a blockchain?. In 2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT) (pp. 45-54). IEEE.

Xu, M., Chen, X., & Kou, G. (2019). A systematic review of blockchain. Financial Innovation, 5(1), 1-14. Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2019). Blockchain technology overview. arXiv preprint arXiv:1906.11078.

Ølnes, S., & Jansen, A. (2018, May). Blockchain technology as infrastructure in public sector: an analytical framework. In Proceedings of the 19th annual international conference on digital government research: governance in the data age (pp. 1-10).

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 2020, https://www.sbb.gov.tr/wp- content/uploads/2020/11/2021_Yili_Cumhurbaskanligi_Yillik_Programi.pdf, 05.01.2022.

e-Devlet Kapısı (2022), Resmi Kurumların Sunduğu e-Hizmetler, https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler, 17.01.2022.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar1065406, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {66}, pages = {615 - 633}, doi = {10.19168/jyasar.1065406}, title = {Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi}, key = {cite}, author = {Atılgan Yaşa, Ayşe} }
APA Atılgan Yaşa, A. (2022). Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 17 (66) , 615-633 . DOI: 10.19168/jyasar.1065406
MLA Atılgan Yaşa, A. "Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 615-633 <
Chicago Atılgan Yaşa, A. "Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 615-633
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi AU - Ayşe Atılgan Yaşa Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19168/jyasar.1065406 DO - 10.19168/jyasar.1065406 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 615 EP - 633 VL - 17 IS - 66 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.1065406 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi %A Ayşe Atılgan Yaşa %T Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi %D 2022 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 17 %N 66 %R doi: 10.19168/jyasar.1065406 %U 10.19168/jyasar.1065406
ISNAD Atılgan Yaşa, Ayşe . "Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 / 66 (Nisan 2022): 615-633 .
AMA Atılgan Yaşa A. Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 615-633.
Vancouver Atılgan Yaşa A. Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 615-633.
IEEE A. Atılgan Yaşa , "Kamu Sektöründe Blok Zincir Teknolojisi Kullanımı: Türkiye'de Mevcut Durum Analizi", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 17, sayı. 66, ss. 615-633, Nis. 2022, doi:10.19168/jyasar.1065406
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

48.2b14.1b