Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code

Türk Medenî Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’nde, bunlara ek olarak Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda derneği düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Derneğin amacına hizmet eden ticarî işletme işletebileceği ve ticarî işletme işleten derneğin ticaret hukukunun şirketlere ilişkin hükümlerine tabi olduğu 743 sayılı Medenî Kanun’da düzenlenmişti. Ne var ki, bu hükümler Türk Medenî Kanunu’na alınmamıştır. Bu durum, bilinçli susma mı, yoksa bilinçsiz veya bilinçli kanun boşluğu mu teşkil etmektedir? Aşağıda bu soruya cevap aranacaktır.

Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code

There are provisions concerning (governing) associations in Turkish Civil Code, Law on Associations, Regulation on Associations and also in addition to these legislations, in Turkish Commercial Code and Corporate Income Tax Law. It was held in Civil Code No. 743 that associations could operate commercial business that serve  Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi their purposes and the associations which operate commercial business were subject to the provisions about partnerships of commercial law. However, these provisions are not transferred to the Turkish Civil Code. This situation constitutes conscious or unconscious breach of law, rather conscious silence? Answer to this question below will be required.

___

AKINTÜRK Turgut/KARAMAN ATEŞ Derya, Medenî Hukuk, 25. Baskı, İstanbul, 2012.

AKİPEK Jale G./AKINTÜRK Turgut/KARAMAN ATEŞ Derya, Türk Medenî Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, C. 1, Baskı, İstanbul, 2011.

AKİPEK Jale. G., Le but des associations en droit turc et son importance juridique, Ankara, 1963.

AKTAŞ Sururi, “Pozitif Hukukta Boşluk Kavramı”, EÜHFD, C. 14, S. 1–2 (2010), s. 1-28; 22.7.2012 tarihinde http://hukuk.erzincan. edu.tr/dergi/makale/2010%20XIV_1-1.pdf adresinden erişildi. AKÜNAL Teoman, Türk Medenî Hukuku’nda Tüzel Kişiler, İstanbul, 1995.

AYAN Mehmet/AYAN Nurşen, Kişiler Hukuku, 3. Baskı, Konya, 20 BALLAR Suat, Türk Dernekler Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, 1996.

BALLAR Suat, Türk Dernekler Hukuku, 5. Baskı, Ankara, 2006.

BAŞPINAR Veysel, “Türk Medenî Kanunu ile Aile Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz”, AÜHFD, Y. 2003, C. 52, S. 3, s. 79-101, 30.9.2012 tarihinde http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1093/1672.pdf adresinden erişildi.

BAŞPINAR Veysel, Yeni Türk Medenî Kanunu Hakkında Bazı Düşünceler, s. 1-13, 3.11.2012 tarihinde http://webftp.gazi. edu.tr/hukuk/dergi/3_3.pdf adresinden erişildi.

BİLGE Necip, La capacité civile des personnes morales en droit civil Suisse, Genève, 1941.

BRICHET Robert, Associations et syndicats, Paris, 1977 (BRICHET, 1977).

BRICHET Robert, Les associations de la loi de 1901, Paris, 1957 (BRİCHET, 1957).

___

Bibtex @ { jyasar203230, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, number = {Özel}, pages = {2811 - 2844}, doi = {10.19168/jyu.55864}, title = {Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code}, key = {cite}, author = {Tüzüner,  özlem} }
APA Tüzüner,  . (2013). Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 8 (Özel) , 2811-2844 .
MLA Tüzüner,  . "Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2811-2844 <
Chicago Tüzüner,  . "Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (2013 ): 2811-2844
RIS TY - JOUR T1 - Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code AU -  özlem Tüzüner Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2811 EP - 2844 VL - 8 IS - Özel SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code %A  özlem Tüzüner %T Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code %D 2013 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 8 %N Özel %R %U
ISNAD Tüzüner,  özlem . "Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 / Özel (Haziran 2013): 2811-2844 .
AMA Tüzüner  . Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2811-2844.
Vancouver Tüzüner  . Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2013; 8(Özel): 2811-2844.
IEEE  . Tüzüner , "Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 8, sayı. Özel, ss. 2811-2844, Haz. 2013, doi:10.19168/jyu.55864
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

49.2b16.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Right of Withdrawal in Distance Contracts Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı

 ümit GEZDER

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin DevriTransfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code

H. Ercüment ERDEM

Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması SorunuSpecific Performance as a Primary Remedy in Sales Law

 ece BAŞ

İsviçre'de Eşcinsel Hayat Ortaklığının DüzenlenişiThe Regulation of Same-Sex Life Partnership in Switzerland

 mustafa DURAL

Hukukta YöntemMethodology in Law

Rona SEROZAN

A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UKİngiltere'de 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Kanununa Göre Ayıplı Mallara İlişkin Açılan Davalarla İçtihat Hukukuna Göre İhmal Sonucu

 h. Gökçe TÜRKOĞLU

6098 Sayılı Kanuna Göre İbranameThe Release According to Code No.6098

 ayça İZMİRLİOĞLU

Sigorta Aracılığına İlişkin 2002/92/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile İlgili Güncel GelişmelerReflections of the Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation to Turkish Law and Recent Development

 zeynep TUNCA

Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Tehlike Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi SorunuSome Remarks about the General Risk Liability in Tur

 ilhan ULUSAN

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 15.06.2011 TARİHLİ E.2011/17-142 K.2011/411 SAYILI VE 22.02.2012 TARİHLİ E.2011/17-787 K.2012/92 SAYILI KARARLARI İLE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ'NİN 05.06.2012 TARİHLİ E.2011/11551 K.201

 ATİLLA ALTOP