Büyüme, CO2 Emisyonu ve Enerji Tüketimi İlişkisi: Seçilmiş Ülke Grupları İçin Bir Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı

Günümüzde artan çevre kirliliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerini hafifletme çabaları, CO2 emisyonlarına neden olan enerji kaynaklarının kullanılması sorununu gündeme getirmiştir. Ekonomik gelişme ve daha fazla ekonomik büyüme, enerji kaynaklarının kullanımını hızlandırır. Bu süreç, CO2 emisyon seviyesinin yükselmesine ve enerji rezervlerinin tükenmesine neden olur. Bu nedenle CO2 emisyonunun azaltılması, enerjinin korunması ve ekonomik performansın iyileştirilmesi açısından bu üç değişkenin optimal düzeyinin birlikte formüle edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma, gelişmiş ülkelerden (EU19, EU28, G7, G20, OECD-Avrupa, OECD-Total, BRICS, OECD-Amerika ve Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya) veriler alarak CO2 emisyonu, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla gelişmiş ülkelerin 2000-2018 verileri kullanılarak panel birim kök, Westerlund panel eşbütünleşme ve yatay kesit bağımlılığı için ön tahmin testleri kullanılmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre düzeyde durağan olmayan değişkenler uzun döneme entegre edilir. Westerlund (2007) panel eş bütünleşme testi sonuçları, değişkenler arasında eşbütünleşmenin olduğunu ve uzun dönemde birlikte hareket ettiğini göstermektedir. Dimutrescu- Hurlin (2012) panel nedensellik test sonuçları ise, gelişmiş ülkelerde CO2 emisyonu ile büyüme arasından çift yönlü, enerji tüketimi ile büyüme arasında ise büyümeden enerjiye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları, gelişmiş ülkelerde enerji verimliliğinin artırılmasına teknoloji açısından öncelik verilmesini ve çevre dostu politikalarda ortak eylem planlarının uygulanmasını politika yapıcıları için bir öncelik haline getirmeyi önermektedir.

The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups

Nowadays, the increasing environmental pollution and efforts to alleviate the negative effects of global warming have raised the problem of using energy resources that cause CO2 emissions. Economic development and further economic growth accelerate the use of energy resources. This process causes a rise in the level of CO2 emission as well as the depletion of energy reserves. Therefore, it is necessary to formulate the optimal level of these three variables together in terms of decreasing CO2 emission, preserving energy, and improving economic performance. Therefore, this study aims to investigate whether there is a relationship between CO2 emission, energy consumption, and economic growth using data set from developed countries groups (the EU19, EU28, G7, G20, OECD-Europe, OECD-Total, BRICS, OECD-America and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia). For this purpose, using the 2000-2018 data of developed countries, the preliminary estimation tests were used for panel unit root, Westerlund panel co-integration, and cross-section dependency. According to the unit root test results, variables that are not stationary at the level are found stationary taking their first differences. Westerlund (2007) panel cointegration test results show that there is cointegration among the variables and they move together in the long run. Further, Dimutrescu- Hurlin (2012) panel causality test results show that there is a bidirectional causality relationship between CO2 emissions and growth, and a unidirectional causality relationship between energy consumption and growth, from growth to energy. The results of this study suggest prioritizing the improvement of energy efficiency in developed countries in terms of technology and making the implementation of joint action plans in environmentally friendly policies a priority for policymakers.

___

Akay, E. Ç., Abdieva, R. ve Oskonbaeva, Z. (2015). Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği, Sözel Bildiri, International Conference On Eurasian Economies 2, Russia, Kazan

Apergis, N. ve Payne, J. E. (2009). CO2 Emissions, Energy Usage and Output in Central America. Energy Policy, (37), 3282-3286.

Çınar. S., Yılmazer, Ç. ve Arpazlı Fazlılar, T. (2012). Kirlilik Yaratan Sektörlerin Ticareti ve Çevre: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 212- 226.

Dogan, E. & B. Turkekul (2016), “CO2 emissions, real output, energy consumption, trade, urbanization and financial development: testing the EKC hypothesis for the USA”, Environmental Science and Pollution Research, 23(2), 1203-1213.

Ergün, S., Polat, M. A. (2015). OECD Ülkelerinde Co2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (45), 115-141.

Guha, R. (2000). Environmentalism: A Global History. Longman, USA.: Pearson

Hossain, M. S. (2011). Panel Estimation for CO2 Emissions, Energy Consumption Economic Growth Trade Openness and Urbanization of Newly Industrialized Countries. Energy Policy, (39), 6991–6999

Jalil, A. ve Mahmud, S. F. (2009). Environment Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Cointegration Analysis for China. Energy Policy, (37), 5167–5172.

Karanfil, F. (2008), “Energy consumption and economic growth revisited: Does the size of unrecorded economy matter?”, Energy Policy, 36(8), 3029-3035.

Kraft, J. & A. Kraft (1978), “Relationship between energy and GNP”, Journal of Energy, Finance and Development, 3:2(2), 401-403.

Lean, H. H., Smyth, R. (2010). CO2 Emissions, Electricity Consumption and Output in ASEAN. Applied Energy,(87), 1858-1864

Lotfalipour, M., Falahi, M. A. ve Ashena, M. (2010). Economic Growth, CO2 Emissions, and Fossil Fuels Consumption in Iran. Energy Policy, (35), 5115-5120.

Menegaki, A. N. (2011). Growth and Renewable Energy in Europe: A Random Effect Model With Evidence for Neutrality Hypothesis. Energy Economics, (33), 257-263.

Niu, S., Ding, Y., Niu, Y., Li, Y. ve Luo, G. (2011). Economic Growth, Energy Conservation and Emissions Reduction: A Comparative Analysis Based On Panel Data For 8 Asian-Pacific Countries”. Energy Policy, (39), 2121-2131

Pao, H.-T. ve Chung-Ming, T. (2010). CO2 Emissions, Energy Consumption And Economic Growth in BRIC Countries. Energy Policy, (38), 7850–7860.

Payne, J.E. (2009), “On the dynamics of energy consumption and output in the US”, Applied Energy, 86(4), 575-577

Stern, D.I. (1993), “Energy and economic growth in the USA: a multivariate approach”, Energy Economics, 15(2), 137-150

Tiwari, A.K. (2011), “Energy consumption, CO2 emissions and economic growth: Evidence from India”, Journal of International Business and Economy, 12(1), 85-122. Twerefou, D.K. & F. Adusah-Poku & W. Bekoe (2016), “An empirical examination of the Environmental Kuznets Curve hypothesis for carbon dioxide emissions in Ghana: an ARDL approach”, Environmental & Socio-economic Studies, 4(4), 1-12.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar1063925, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {66}, pages = {558 - 573}, doi = {10.19168/jyasar.1063925}, title = {The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups}, key = {cite}, author = {İsaoğlu, Asima and Arvas, Mehmet Akif} }
APA İsaoğlu, A. & Arvas, M. A. (2022). The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 17 (66) , 558-573 . DOI: 10.19168/jyasar.1063925
MLA İsaoğlu, A. , Arvas, M. A. "The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 558-573 <
Chicago İsaoğlu, A. , Arvas, M. A. "The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (2022 ): 558-573
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups AU - Asima İsaoğlu , Mehmet Akif Arvas Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19168/jyasar.1063925 DO - 10.19168/jyasar.1063925 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 558 EP - 573 VL - 17 IS - 66 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.1063925 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups %A Asima İsaoğlu , Mehmet Akif Arvas %T The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups %D 2022 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 17 %N 66 %R doi: 10.19168/jyasar.1063925 %U 10.19168/jyasar.1063925
ISNAD İsaoğlu, Asima , Arvas, Mehmet Akif . "The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 / 66 (Nisan 2022): 558-573 .
AMA İsaoğlu A. , Arvas M. A. The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 558-573.
Vancouver İsaoğlu A. , Arvas M. A. The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2022; 17(66): 558-573.
IEEE A. İsaoğlu ve M. A. Arvas , "The Relationship Between Growth, Co2 Emission and Energy Consumption: A Panel Cointegration Approach for Selected Country Groups", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 17, sayı. 66, ss. 558-573, Nis. 2022, doi:10.19168/jyasar.1063925