Yalvaç Teknik Bilimler MYO Öğrencilerinin Cinsiyet ve İş Etiği Algıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Öz Özet 1 :Bu çalışmada, Yalvaç Teknik Bilimler MYO öğrencilerinin deontolojik temelde iş algılarının ve cinsiyet farklılıklarının bu algı üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda okumakta olan öğrencilerle bir anket çalışması yürütülmüştür. Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Yalvaç ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yüksekokulda farklı özelliklerde birçok bölümde eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu bölümler; bilgisayar teknolojisi, çevre koruma teknolojileri, elektrik enerjisi, tekstil, giysi, ayakkabı ve deri, elektronik ve otomasyon, mimari restorasyon, yapı denetimi ve madenciliktir. Bu çalışmada anket soruları, Small (1992) ve Khalizani vd. (2011) tarafından hazırlanmış olan ve öğrencilerde, iş etiği belirleme amacıyla oluşturulmuş ölçeğe göre düzenlenmiştir. Anket çalışması sonucunda toplanan veriler, bilgisayar destekli istatistiksel analiz programı kullanılarak değerlendirmiştir. Ki-Kare yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen analizlerde, öğrencilerin iş etiği konusundaki davranış ve tutumları ile cinsiyetleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Özet 2 :This study aims to determinate the relationship between gender of vocational high school students’ and perceptions on business ethics. Based on the deontological theory of ethics, a survey was designed, and conducted with Yalvaç Vocational School of Technical Science. Yalvaç Vocational School of Technical Science located in Suleyman Demirel University in Isparta. Yalvaç Vocational School of Technical Science have 9 department which are computer technologies, environment protection and control technologies, electrical energy, textiles clothing leather shoes, electronics and automation, architectural restoration, building control and mining. Our survey is constructed by incorporating previous survey questions and the scales used in Small (1992) and Khalizani et al. (2011) which focused student’s perceptions of business ethics. Data collected by the survey (with Google Drive) were analyzed by statistical analyzing software. Significant differences were analyzed by Chi-square methods between attitudes and behaviors related to business ethics; duration of education, gender and department separately. 

Kaynakça

Alayoğlu, N., Öztürk, A, O. Babacan, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması. İş Ahlakı Dergisi Turkish Journal of Business Ethics, Mayıs May 2012, Cilt Volume 5, Sayı Issue 9, s. pp. 7-35.

Aydın, İ. (2010); Etik, Pegem Akademi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.

Khalizani, K., Omar, S. A. S., Khalisanni, K. (2011). Graduate students' perceptions on business ethics and capitalism: A study in Malaysian Universities. International Journal of Education Administration and Policy Studies, 36 (6), 85-93.

Özkalp E., Kırel Ç. (2003); Örgütsel Davranış, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Post, J. E. ; William C. Frederick (1996). Business and Society, 8. Edition.

Rawwas M.Y.A. (1996). Consumer Ethics: An Empirical, Investigation of the Ethical Belief of Austrian Consumers. Journal of Business Ethics, 15, 1009-1019.

Ruegger, D., King, E.W. (1992). A study of the effect age and gender upon student business ethichs. Journal of Business Ethics, 11, 179-176.

Small, M. W. (1992). Attitudes towards business ethics held by Western Australian students: A comparative study. Journal of Business Ethics, 11, 745-752.

Taş, H, Bingöl, S., CEBECİ, E. (2005), Etik, Etik Mühendislik ve Etik Kavramının Tarihsel Gelişimi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bildiriler Kitabı, 83- 86.

Uzel, U. (2006). İş Ahlakı: Cinsiyetler Arasındaki Farklılıklar Açısından Literatür İncelemesi. Yönetim ve Ekonomi, 13, 1, 167-176.

West, T., Revenscroft, S.P., Shrader, C.B (2004). Cheating and Moral Juggment in the Collage Classroom: A Natural Experiment. Journal of Business Ethics, 54, 173-183.

Kaynak Göster

APA Külcü, R , Filiz, Ş . (2016). Yalvaç Teknik Bilimler MYO Öğrencilerinin Cinsiyet ve İş Etiği Algıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi . Yalvaç Akademi Dergisi , 1 (1) , 30-40 .