Sürdürülebilir Tarımda Entegre Mücadele Çalışmalarının Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi

Öz Özet 1 :Günümüzde tarımsal faaliyetler birçok zorluk ile karşı karşıya kalmaktadır: en önemlisi de etkili ve sürdürülebilir bitkisel üretim ile gıda güvenliğini kesinleştirmektir. Sürdürülebilir tarımda gelişmiş ülkeler için verimliliği arttırmak esastır. Ancak gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılırken, öncelik gıda üretimini arttırmaktır. Bitki sağlığı alanındaki başarılar zararlı ekosisteminin durumu, pestisit uygulamaları ve yeni ürün çeşitliliğinin girişi ile ölçülür. Ürün kayıplarının engellenmesi ve yüksek kalitede üretim sağlamanın köşe taşları, ürün koruma ve entegre mücadeledir. Entegre mücadelenin de en önemli elementleri biyolojik mücadele ve zararlı organizmalara karşı dayanıklı bitki geliştirilmesidir. Yalnız biyolojik mücadele için, konukçu, zararlı organizma ve doğal düşman arasında ekolojik ilişkinin çok iyi bilinmesine gerek vardır. Dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi ise konvansiyonel yetiştirme, biyoteknoloji ve genetik mühendislik kullanılarak   sağlanmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde zararlı organizmalarla sürdürülebilir mücadelede yeni bilgilerin kullanımında, uygulamadaki işçilerin, çiftçilerin ve karar vericilerin talimi ve eğitimi esastır. Zararlı organizmalarla mücadele yaparken insan sağlığı ve çevre dostu mücadele yöntemlerini öne çıkaran ve kimyasal kullanımını minimum düzeyde kullanımını amaçlayan IPM çalışmaları ülkemizde ilk olarak 1970’li yıllarda başlamıştır. Çevre dostu uygulamaları arttırmak için çok sayıda araştırma ve öneri faaliyetleri başlatılmıştır. Yetiştiricilerin bilinçlenmesi için gerekli bilgi ve destek verilmiştir. Zararlı organizmaları tanınması ve takibi, biyolojik mücadele kavramının öğrenilmesi ve diğer çevre dostu mücadele yöntemlerinin tercih edilmesinin sağlanması gibi IPM önceliklerinin benimsenmesinde önemli mesafeler kat edilmiştir. Gelecekte de ülkemizde bitki koruma alanında karşılaşılan zorlukların çözümünde IPM uygulamalarının en çok tercih edilen mücadele programlarının başında geleceği aşikardır. Özet 2 :

Kaynakça

Akbaş, B., 2015. Current Situation and Future Plans for IPM in Turkey. The proceedings of IPM Innovation in Europe Congress, Poznan-Poland, January 14-16, 2015. Book of Abstract 104.

Akbaş, B.,2018. Bağ alanlarında entegre mücadele prensipleri ve gelinen nokta. Bahçe, 47 (Özel Sayı 1): 111-116.

Barzman, M., Bàrberi, P., Birch, A. N. E., Boonekamp, P., Dachbrodt-Saaydeh, S., Graf, B., Hommel, B., Jensen, J. E., Kiss, J., Kudsk, P., Lamichhane, J.R., Messéan, A., Moonen, A.C., Ratnadass, A., Ricci, P., Sarah, J.L. and Sattin, M., 2015. Eight principles of integrated pest management. Agron. Sustain. 35:1199–1215. 12.Bulut, H. ve A. Tamer, 1996. Pestisit kullanımının azaltılması ile ilgili politika ve stratejiler. II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu. s.12-24, Ankara.

Jensen, J. E., 2015. Perspectives on the Implementation of IPM in EU the Advisory Perspective. The proceedings of IPM Innovation in Europe Congress, January 14-16, 2015, Poznan-Poland. Book of Abstract 9 s.

Joas ve Cotillon, 2009. Development of guidance for establishing Integrated Pest Management (IPM) principles. Final Report for European Commission. BIPRO Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen. 111 p.

Kutlar, İ., 2008. Antalya İli Merkez İlçesinde Entegre Mücadele Yönteminin Yayılması ve Benimsenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Doktora tezi. Sayfa 133. Ankara. 32.

Jay Ram Lamichhane, Akbaş B., Andreasen C.B., Arendse W., Bluemel S., Dachbrodt-Saaydeh S., Fuchs A., Jansen J.P., Kiss J., Kudsk P., Larena I., Malet J.C., Marzetti A., Zweifel J. & Messéan A., 2016. Strategic Research Agenda for IPM in Europe.

Jay Ram Lamichhane, Akbaş B., Andreasen C.B., Arendse W., Bluemel S., Dachbrodt-Saaydeh S., Fuchs A., Jansen J.P., Kiss J., Kudsk P., Malet J.C., Masci A., Peña A., Willener A.S.T. & Messéan A., 2018. A call for stakeholders to boost integrated pest management in Europe: a vision based on the three-year European research area network Project. Journal International Journal of Pest Management 64 (4): 1-7.

Mc Dougall, P., 2013. R&D Trends for Chemical Crop Protection Products and the Position of the European Market. A Consultancy Study Undertaken for ECPA. www.ecpa.eu/information-page/regulatoryaffairs/publications-regulatory-affairs Stern V. M., R. F. Smith, R. van den Bosch and K.S. Hagen, 1959. The Integrated ControlConcept. Hilgardia 29:81–101.

Kaynak Göster

APA Akbaş, B . (2019). Sürdürülebilir Tarımda Entegre Mücadele Çalışmalarının Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi . Yalvaç Akademi Dergisi , 4 (1) , 32-40 .