Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi

Öz Özet 1 :Ocak-Aralık 2009 tarihleri arasında Köprüçay Nehri nehirağzı bölgesinden seçilen 5 istasyondan aylık örneklemeler yapılmış, bazı fizikokimyasal değişkenler araştırılmıştır. Araştırma bölgesinde 1. istasyonun denizel, 2.,3. ve 4 istasyon acısu, 5. istasyonun ise  akarsu etkisinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmamızda elde edilen su kalitesi değerlerine göre Köprüçay Nehri nehirağzı bölgesi az kirlenmiş su kalitesindedir.Özet 2 :

Kaynakça

Baltacı, F., 2000. Su Analiz Metotları. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, 335s. Ankara.

Kaynak Göster

APA Erdoğan, Ö . (2016). Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi . Yalvaç Akademi Dergisi , 1 (1) , 58-66 .