Kıyı Mimari Kimliğinin Sürdürülebilirliği: Bursa/ Gemlik

Öz Özet 1 :Tarih boyunca büyük öneme sahip olan kıyı alanları, konumu gereği, kendine özgü bir mimari kimliğe sahiptir. Dünya ve ülke genelinde belli dönemlerde yaşanan toplumsal gelişmelerden, kıyı alanları da etkilenmiş ve bunun sonucunda kıyı mimari kimliği de değişimlere uğramıştır. Bu değişimler ile birlikte kıyıda oluşan yeni kültürel değerler kıyı mimari kimliği ile sürekli etkileşim içerisinde olmuştur. Kıyı mimari kimliğini oluşturan her bölgeye özgü bazı parametreler vardır. Bu bildiride, bu parametrelere bağlı olarak kıyı mimari kimliğindeki gelişmeler bir kıyı kenti olan Bursa İli, Gemlik İlçesi üzerinden incelenmiştir. Gemlik İlçesi’nin kıyı mimari kimliğindeki gelişmelerin nasıl sürdürülebilir olacağı ele alınarak; Gemlik için ve benzer kıyı yerleşimleri için öneriler getirilmiştir. Bir kentin; coğrafik özelliğinden dolayı kıyı kenti kimliğine sahip olmasının yanında, tarihi ve kültürel değerlerinin oluşması,  süreç gerektiren ve devam eden bir olgudur. Tarihi ve kültürel miras sayılan kıyı mimarisinin korunması için, sürdürülebilir politikalar geliştirilmelidir. Özellikle kıyılarda ihtiyaç gösterilerek yapılan dolgu çalışmaları, başta kıyı morfolojisini ve siluetini etkilemektedir. Ancak var olan bir kıyı kültürünün olması ve bu kültürün korunması gerektiği dikkate alınırsa, konuyu sürdürülebilirlik çerçevesinde ele almak uygun olacaktır. Coğrafi konumundan dolayı yaşanan birçok toplumsal gelişmeye bağlı olarak farklı kullanım amaçlarına sahip Gemlik kıyılarında ise, nitelikli mimari kimliğin sürdürülebilirliği olumsuz etkilenebilmektedir. Kıyı mimari kimliğinin sürdürebilirliğini etkileyen bu unsurların neler olduğu ve sebepleri, bu çalışmada incelenmiştir. Sürdürülebilirlik kıyı mimari kimliği kavramı; Gemlik İlçesi’nin sahip olduğu değerler ve diğer etmenler üzerinden ele alınmış, kıyı mimari kimliğinin değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hakkında önerilerde bulunulmuştur. Özet 2 :

Kaynakça

Kaynaklar

CENGİZ, C., 2009, Kıyı Alanlarında Ekolojik Planlama: Yalova-Armutlu Örneği, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 186, Ankara.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 21.10.2015. Bursa İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı. http://www.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/BKAP/BURSA%20BKAP/PLAN_HUKUMLERI.pdf

DURU, B., 2003, Kıyı Politikaları. Mülkiyetler Vakfı Yayınları, 370, Ankara.

Gemlik Belediyesi, 24.02.2016. http://m.gemlik.bel.tr/Gemlik.aspx

KAPLANOĞLU, R., OĞUZOĞLU, Y., 2011, Asri Gemlik. Gemlik Belediyesi Yayınları, 360, Bursa.

TOKYAY, V., 2004, Liman Kentlerinde Dönüşüm Anlayışı -Kopenhag, Oslo, Bergen, Helsinki, Girit, Yapı Dergisi, 276, 61-66.

TOKYAY,V., 2007, Su Kıyısında Gelişen Mimarlık, Yapı Dergisi, 306, 60-68.

Kaynak Göster

APA Bulut, E , Taş, M . (2017). Kıyı Mimari Kimliğinin Sürdürülebilirliği: Bursa/ Gemlik . Yalvaç Akademi Dergisi , 2 (1) , 45-57 .