İç Anadolu Bölgesinde Bulunan Çimento Fabrikalarının Ürün Arzı ve Müşteri Memnuniyeti Süreçlerinin İrdelenmesi

Öz Gelişen inşaat sektörü içerisinde temel yapı malzemelerinden biri olan çimento geçmişten günümüze en yaygın kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır. Zaman içerisinde farklı yöntem ve katkı maddeler ile çeşitlendirilen çimento bir dizi üretim sürecinden geçmektedir. Bunlar hammaddenin temini, depolanması ve saklanması, klinkerin pişirilmesi, depolanması ve saklanması ve son olarak ambalaj ve sevk kısımlarından oluşur. İnşaat sektöründe büyük paya sahip olan çimento bir yandan ülke gelirine katkı sağlarken,  bir yandan da çevresel etkileri, ekonomik rekabet oluşturması ve üretim sürecinde meydana gelen problemlerden dolayı üreticileri ve piyasayı sıkıntıya düşürmektedir. Çalışma, İç Anadolu bölgesinde yer alan çimento fabrikaları göz önünde bulundurularak fabrikalarının hammadde temininden satış aşamasına kadar geçen işlem basamaklarının yapılan anket çalışması ile değerlendirilmesini kapsamaktadır. 29 adet sorudan oluşan anket çalışması, fabrikaların üretim, satış, planlama ve kontrol bölümlerindeki yetkililer tarafından yanıtlanmıştır. Elde edilen sonuçlar bilgisayar destekli istatistiki bir program olan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  programı ile değerlendirmiş ve elde edilen sayısal verilere göre her bir soru için memnuniyet düzeyi belirlenmiştir.

Kaynakça

Ceylan, H., Saraç, S. (2006). Farklı Pomza Agrega Türlerinden Elde Edilen Hafif Betonun Sıcaklık Etkisindeki Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3) s.413-421.

Kuşçu, M., Selçuk, G. (1993). Isparta Yöresi İgnimbiritlerinin Tras Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 43, 15-23s.

Özgür, S. (1996). Türkiye Çimento Sanayi ve Üretilen Çimento Türleri. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 56s, Balıkesir.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı (2017). Çimento Sektör Raporu. Erişim Tarihi:12.4.2017. https://www.ekonomi.gov.tr/

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği. (2017). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Çimento Fabrikaları. Erişim Tarihi: 08.04.2017. http://www.tcma.org.tr/

Kaynak Göster

APA Başyiğit, C , Karabulut, Y , Kartlı, M . (2018). İç Anadolu Bölgesinde Bulunan Çimento Fabrikalarının Ürün Arzı ve Müşteri Memnuniyeti Süreçlerinin İrdelenmesi . Yalvaç Akademi Dergisi , 3 (1) , 7-15 .