Geçmişten Günümüze Konferans/Toplantı Salonları ve Bayburt Üniversitesi Örneğinde Konferans Salonlarında Akustik Tasarım

Öz Özet 1 :İnsanlık tarihi boyunca ses, insanların dünyayı keşfetmelerinde ve iletişimlerinde vazgeçilmezleri olmuştur. İnsanlar birbirlerine duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek için, kendilerine veya diğer varlıklara ait seslerle sürekli bir şekilde iletişim kurmuşlardır. Modern yaşam öncesinde toplu olarak yapılan farklı faaliyetler için aynı veya benzer özelliklere sahip mekanlar kullanılırken, teknolojinin ilerleyişiyle birlikte farklı faaliyetler için işitsel olarak da daha etkili bir ortam elde etmek açısından değişik özelliklere sahip mekan tasarımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle mekanların; formları, hacimleri ve yüzeylerinde kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çeşitlenmiştir. Konuşma sesinin etkili olduğu mekanlarda sesin anlaşılabilirliği önem taşırken müzik sesinin etkili olduğu mekanlarda daha çok sesin canlılığı ve netliği önem taşımaya başlamıştır. Bu çalışma kapsamında, geçmişten günümüze kadar kullanılan konferans salonları belirli dönemlerdeki farklı uygulamalardan örneklerle ifade edilerek, konferans amaçlı tasarlanan Bayburt Üniversitesindeki Salonun farklı amaçlı kullanımları da dikkate alınarak tasarımına ilişkin aşamalar belirtilmiştir.Özet 2 : Throughout human history, sound has been indispensable for people to explore and communicate the world. In order to be able to express their feelings and thoughts to each other, people have continuously communicated with the sounds of themselves or other beings. Before modern life, people used the same or similar spaces for different activities they performed together. With the advancement of technology, different designs have been started to be realized with different features in order to obtain a more effective auditory environment. For this reason, the physical properties of the materials used in the surfaces of the spaces, the forms and the volumes of the spaces have been varied depending on the activities performed. In spaces where the voice of speech is effective, the intelligibility of the voice has become important, while the brightness and clarity of the sound have become more important in the places where the sound of music is effective. In this study, conference halls used from past to present are expressed with examples from different applications in certain periods. In Bayburt University, which is designed for the purpose of the conference, the stages related to its design are mentioned by taking into consideration the different uses of the hall.

Kaynakça

Lykia Birliği Meclis Binası (2013), Patara Antik Kenti Lykia Birliği Meclis Binası Tanıtım Tabelası, Antalya

Buleuterion ve Prytaneion (2013), Priena Antik Kenti Buleuterion ve Prytaneion Binası Tanıtım Tabelası, Aydın

Buleuterion (2013), Efes Antik Kenti Buleuterion Binası Tanıtım Tabelası, İzmir

Abdülrahimov, R., (2003), Salonların Akustiği ve Tasarımı, Ankara

Kavraz, M., Abdülrahimov, R., (2006), Konferans Salonlarının Akustik ve Aydınlatma Açısından İncelenmesi, Tasarım Dergisi, 158, ss.120-122

Kavraz, M., (2008), Salonların Tasarımında Malzeme Seçimi, IV. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, ss. 142-153, İstanbul

Kavraz, M., (2008-1), Salonların Akustik ve Aydınlatma Açısından Tasarım İlkeleri - Uygulama Örnekleri, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, ss. 78-85, Trabzon

Kavraz, M., (2010), Bolluca Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonunun Akustik Projesi, VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, ss. 277-282, Edirne

Kavraz, M., (2011), Sultanbeyli Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu Akustik Projesi, Tasarım Dergisi, 213, ss.94-95, İstanbul

Kavraz, M., (2016), Bayburt Üniversitesi Konferans Salonu Mimari Akustik Projesi, Trabzon

Kavraz, M., (2016-1), Bayburt Üniversitesi Konferans Salonu Mimari Akustik Projesi, Yapı Dünyası, 246-247, ss.39-42, Ankara

URL-1. Tau, T. M., “The Convention Centre Narrative”, Director of the Ngai Tahu Research Centre, University of Canterbury, https://www.otakaroltd.co.nz/assets/Uploads/ConventionCentre.pdf, Erişim: 05.04.2018

URL-2. Karatay, S., Editör: Aras, G., Meclis Binaları, 2009, Kaynak: Wikipedia, Guardian, E-architect.co.uk, Patara Kazıları Resmi Web Sitesi, TBMM Resmi Web Sitesi, Topkapı Sarayı Resmi Web Sitesi, Arcspace, Antik Çağlarda Meclis Yapıları, http://v3.arkitera.com/g160-meclis-binalari.html?year=&aID=2836, Erişim: 05.04.2018

URL-3. Great Hall, https://en.wikipedia.org/wiki/Great_hall, Erişim: 06.04.2018

URL-4. Norton, L., Westminster Hall, 2011 http://lordsoftheblog.net/2011/06/02/westminster-hall/, Erişim: 06.04.2018

URL-5.http://lordsoftheblog.net/wp-content/uploads/2011/06/5762047820_eb5e7541f3_b.jpg, Erişim: 08.04.2018

URL-6. http://thethorneyislandsociety.org.uk/ttis/index.php/thorney-tales/42-thorney-tales-5-westminster-hall-roof, Erişim: 08.04.2018

URL-7. The Old Town Hall in Prague,https://www.praguecitytourism.cz/file/edee/universal/download/brozury/staromestska-radnice-2017/the-old-town-hall-in-prague.pdf , Erişim: 08.04.2018

URL-8. https://www.prague.eu/en/object/places/3141/old-town-hall-chapel-of-the-virgin-mary, Erişim: 12.04.2018

URL-9. https://www.prague.eu/en/object/places/188/old-town-hall-with-astronomical-clock-staromestska-radnice-s-orlojem, Erişim: 12.04.2018

URL-10. Kubbealtı (Divan-ı Hümayun), http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/content/kubbealt%C4%B1-divan-%C4%B1-h%C3%BCmayun, Erişim: 12.04.2018

URL 11. https://yukitour.com/tours/4-day-istanbul-cappadocia-explorer/, Erişim: 18.04.2018

URL-12. http://www.wikiwand.com/tr/Meclis-i_Meb%C3%BBsan, Erişim: 18.04.2018

URL-13. Karatay, S., Editör: Aras, G., Meclis Binaları, 2009, Kaynak: Wikipedia, Guardian, E-architect.co.uk, Patara Kazıları Resmi Web Sitesi, TBMM Resmi Web Sitesi, Topkapı Sarayı Resmi Web Sitesi, Arcspace, Almanya Parlamento Binası (Reichstag)http://v3.arkitera.com/g160-meclis-binalari.html?year=&aID=2840, Erişim: 18.04.2018

URL-14. http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1597&Itemid=153, Erişim: 19.04.2018

URL-15. https://arcretrofitting.files.wordpress.com/2014/03/reichstag_komplett.jpg, Erişim: 19.04.2018

URL-16. http://shiptraveling.com/vienna-university-of-technology-2/, Erişim: 20.04.2018

URL-17. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2010, http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/mevzuat/yonetmelik/%C3%87evresel%20G%C3%BCr%C3%BClt%C3%BCn%C3%BCn%20De%C4%9Ferlendirilmesi%20ve%20Y%C3%B6netimi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf, Erişim: 20.04.2018

Kaynak Göster

APA Kavraz, M . (2019). Geçmişten Günümüze Konferans/Toplantı Salonları ve Bayburt Üniversitesi Örneğinde Konferans Salonlarında Akustik Tasarım . Yalvaç Akademi Dergisi , 4 (1) , 9-22 .