Veteriner hekimlikte kulak akupunturu

Bu yazıda veteriner hekimlikte tanı ve sağaltım amacıyla kullanılan kulak akupunkturu hakkında bilgi verildi. Kulak akupunkturu uygulaması için gerekli anatomik bilgi ve kullanılan yöntem ile gerekli cihazlar belirtildi. Bunun yanışını kulak akupunkturunun kısaca tarihsel gelişimi de aktarılmaya çalışıldı.

Ear acupunture in veterinary medicine

In this article, information has been given on ear acupuncture used for diagnosis and treatment in veterinary medicine. The necessary equipment and anatomical information, together with the method used for applying ear acupuncture have been stated. Historical development of ear acupuncture has also been reviewed.

Kaynak Göster