Ücretlerin Vergilendirilmesinde Son Durum

Normal koşullarda tek bir işverene bağlı olarak çalışan bir kişinin aldığı ücret geliri işveren tarafın-dan vergi stopajı yapılarak vergi dairesine bildirilir ve hesaplanan bu vergi işveren tarafından ödenir. Çalışan ücretli bir daha vergi dairesine gidip bu ge-liri için ne beyan verir ne de ayrıca başka bir vergi öderdi. Ancak ücretlilerin vergilendirme yapısında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik esa-sında yüksek tutarda ücret alanlar için getirilmiş bir uygulamadır ve 2020 yılında elde edilecek ge-lirlere uygulanacaktır. Hemen belirtmekte fayda var; bu uygulama yeni bir yasal düzenleme yapıl-mazsa önümüzdeki seneler için de uygulanacaktır.

LATEST SITUATION IN TAXATION OF WAGES

Under normal circumstances, the wage inco-me received by a person working under a sing-le employer is reported to the tax office by the employer with tax withholding and this calculated tax is paid by the employer. The employee would go to the tax office again and neither declare nor pay any other tax for this income. However, the-re has been a change in the taxation structure of wage earners. This change is essentially a prac-tice for high wage earners and will be applied to revenues to be earned in 2020. It is worth noting immediately; This application will be applied for the coming years, unless a new legal regulation is made.

Kaynakça

sozluk.gov.tr

Kaynak Göster