Tarh Zamanaşımına İlişkin Danıştay Yeni İçtihadı

Zamanaşımı, vergi alacağını ortadan kaldıran bir süredir. Vergi hukukumuza göre; vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı takip eden beş yılda toplanamayan vergiler artık tahsil edilemeyecektir. Vergilendirme işleminin bir parçası olan takdir komisyonuna sevk işlemi, Danıştay eski içtihatları açısından zamanaşımını durdurmak amacıyla yapıldığı için kabul edilmemekteydi. Ancak, Danıştay yeni içtihadında takdir komisyonuna sevk işlemini vergilendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendirmiştir.

THE COUNCIL OF STATE’S CASE-LAW REGARDING ASSESSMENT LIMITATION

The limitation is a period that eliminates taxation. According to our tax law; for taxes that cannot be collected in five years following the year in which the taxable event occurred, they will no longer be charged. The referral commission, which is part of the taxation process, was not accepted because it was made to stop the limitation in terms of the former case law of the Council of State. However, the Council of State considered the referral process to the new case-law as part of the taxation process.

Kaynakça

Adalet Bakanlığı, Hukuk Sözlüğü, http://www. sozluk.adalet.gov.tr/Harf/Z (22.12.2019)

Anayasa Mahkemesi, 2006/124 Esas ve 2009/146 Karar Sayılı Kararı, 27456 Sayı ve 08.01.2010 Tarihli Resmi Gazete

Doğrusöz, Bumin. Zamanaşımını Aşma Çabaları, https://www.dunya.com/kose yazisi/zamanasimini-asma-cabalari/403262 ve https://www. adaletbiz.com/vergi hukuku/vergi-inceleme-vedenetim-ic-genelgesi-sira-no-20171-h158035. html (25.12.2019)

Decugis, Henri. Zamanaşımı. Çeviren: Ferzan Arif Aras, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler /38/239 /2114.pdf (22.12.2019)

Karadağ, Neslihan Coşkun.Zamanaşımı Sürelerine Etkisi Açısından “ Mücbir Sebepler” Ve “Ödemeye” Eleştirel Bakış, http://dergiler.ankara.edu. tr/dergiler/38/1690/18018.pdf (22.12.2019)

Öncel, Mualla Nami Çağan ve Ahmet Kumrulu, Vergi Hukuku, 2. Baskı, AÜSBF Yayınları: 1985.

400 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 27716 Sayı ve 01.10.2010 Tarihli Resmi Gazete

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Zamanaşımının Son Yılında Yapılan Takdire Sevk İşlemlerinin Vergi İncelemelerine Etkisi, http:// www.istanbulymmo.org.tr/Data/Platform /1317. pdf (25.12.2019)

Lexpera Hukuk Portalı, https://www.lexpera. com.tr/ictihat/danistay/vddk-e-2017-171-k-2017- 205-t-26-4-2017 (25.12.2019)

Lexpera Hukuk Portalı, https://www.lexpera.com.tr/ictihat/danistay/e-2019-705-k-2019- 725-t-23-10-2019 (25.12.2019)

Kaynak Göster