Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ekindeki Mali Tablolar Üzerinden Sağlıklı Bir Mali Analiz Yapılabilir Mi?

Ticari hayatın gelişmesiyle birlikte sermaye birikimi oluşmuş ve buna bağlı olarak şirketler de büyümüştür. Büyüyen firmaların sevk ve idaresi zorlaşmaya başlayınca profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyulmuştur. Profesyonellerin yönetimin- de gelişen işletmeler artık sadece sahiplerinin de- ğil, ilişkide olduğu diğer işletmelerin, kredi veren bankaların ve devletin de yakından takip ettiği bir yapı haline gelmiştir. İşletmeyle ilgilenen bu yapı- ların bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilecek en önemli kaynaklardan biri işletmenin mali tabloları ve bu mali tablolar üzerinden yapılan finansal analizler olmuştur. Ülkemizdeki bilgi kullanıcıları finansal analizlerini büyük çoğunlukla vergi beyannamele- rinin veya tam tasdik raporlarının ekinde verilen mali tablolar üzerinden yapmaktadırlar.Bu ma- kalede finansal analiz yapılırken kullanılan mali tabloların hazırlanma yönteminin finansal analizin sonucuna olan etkisi incelenmiştir.

CAN A SOUND FINANCIAL ANALYSIS BE MADE USING THE FINANCIAL STATEMENTS IN THE ANNEX OF THE CORPORATE TAX RETURN?

Capital has been accumulated with the deve- lopments in business life and the companies have also grown accordingly. As the management of growing companies gets harder, the need arose for professional managers. Corporations growing under the management of professionals have now become structures followed closely not only by their owners, but also by other related com- panies, banks extending loans as well as by the state. The company’s financial statements and the financial analyses made using these finan- cial statements are among the most important sources for providing the information needs of such bodies following the corporation. Users of information in our country are usually carrying out their financial analyses using the financial sta- tements given in the annexes of tax statements and full certification reports. This article analyzes the effect of the preparation method of the finan- cial statements used when performing financial analyses on the result of the financial analyses.

Kaynakça

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu - http://www.danismend.com - http://www.tbb.org.tr/ - http://www.kgk.gov.tr/

Kaynak Göster