Enerji Kullanımının Vergilendirilmesinde Dünya Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Enerji vergilerinin yapısı ve düzeyinin sistematik karşılaştırmalı analizini içeren, OECD'nin 2013 yılında yayınladığı "Enerji Kullanımını Vergileme" raporu ile OECD ülkelerindeki enerji vergilerinin yapısı ve nasıl uygulandığı resmedilmişti. 25 Haziranda 2015 tarihinde yayımladığı "Enerji Kullanımında Vergi 2015" raporunda ise ilave olarak Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika'nın yer aldığı ülkelerin de karşılaştırmalı analizlerinin yer almasıyla, rapor dünya enerji kullanımının %80'ini ve CO? (karbondioksit) salınımının %84'ünü içererek dünya çapında bir değerlendirmeye sahip olmuştur. Bu makalede 2015 raporunda yer alan ülkemizi de kapsayacak şekilde 41 ülkenin enerji üretim ve kullanımlarını vergilendirme politikalarına yönelik bulgular karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır

THE WORLD PRACTICES IN TAXATION OF ENERGY USE: A COMPARATIVE ANALYSIS

The structure and use of energy taxes in OECD countries was depicted with "Taxing Energy Use" report of OECD published in the year 2013 which included a comparative analysis of energy taxes' structure and level. This time in June 25 of 2015 OECD published a recent report called "Taxing Energy Use 2015" which additionaly included Russian Federation, People's Republic of China, India, Indonesia, Brazil, Argentina and South Africa's comparative analysises. This recent report really succeeded in comprehending 80% of the World energy use and 84% of the World CO? emission. In this article the report findings of 41 countries including Turkey will be discussed

Kaynakça

OECD Report (2015),"Taxing Energy Use 2015 OECD and Selected Partner Economies, OECD, Pa- ris/France.

http://www.oecd.org/tax/taxing-energy- use-2015-9789264232334-en.htm

Ekonomik Rapor (Ağustos 2015), "Karbon- diokside en yüksek vergi Türkiye'den", Bilanço, TÜRMOB Aylık Yayın Organı, ss.12-13.

Kaynak Göster