Beyoğlu Belediyesi Örneğinde Yerel Kamu Hizmetlerinin Taşınmaz Vergi Değerlerine Etkisi (II)

Emlak vergisi sisteminde kullanılan değerleme yöntemlerinden kaynaklı olarak, yerel kamu hizmetlerinin vergi değerlerine etkisini görebilmek için, arsalar için tespit edilen vergi değerlerinin, yerel yönetimlerin yaptıkları yatırımlardan ve arsaların piyasa değerlerinden ne kadar etkilendiğine bakmamız gerekmektedir. Arsalar için tespit edilen vergi değerleri ile yerel yönetimlerin yaptıkları yatımlar veya arsaların piyasa değerleri arasındaki ilişkinin önemli iktisadi, mali ve siyasi sonuçları olmaktadır. Bu nedenle, İstanbul İli ve Beyoğlu İlçesine ait veriler kullanılarak analizler yapılmış, elde edilen sonuçlar çerçevesinde genel değerlendirmelere yer verilmiştir.

THE EFFECTS OF LOCAL PUBLIC SERVICSES TO PROPERTIES TAX VALUE IN CASE OF BEYOGLU MUNICIPALITY

As a result of the valuation methods used in the property tax system, we need to look at how property tax values of lots affected by local governments investments and their market values in order to see the effects of local public services to property tax values. There are significant economic, financial and political consequences of the relationship between the tax values determined for the lots and the investments of the local governments or the market values of lots. For this reason, analyzes were carried out using the data of Istanbul and Beyoğlu Districts, and general evaluations were given in the frame of the obtained results.

Kaynakça

Şeker, M. 2010 İstanbul'da Yaşam Kalitesi Araştırması, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2010-103

Ülger, N. E. 2010, Türkiye'de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel, Ankara

Beyoğlu Belediyesi Faaliyet Raporları

İstanbul İl Özel İdaresi Faaliyet Raporları

İstanbul Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporları

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İdaresi Faaliyet Raporları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Faaliyet Raporları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Taslak Çalış- ması www.muhasebat.gov.tr (01.09.2017)

www.tuik.gov.tr www.pwc.com.tr/tr/basin-bulteni/2013/pages/gayrimenkulde-gelisen-trendler.jhtml (erişim:02.03.2014).

www.pwc.com.tr/tr/sektorler/gayrimenkul/ yayinlar/gayrimenkulde-gelisen-trendler.html( erişim: 01.09.2017

www.hurriyet.com.tr/istanbulun-2017- butcesi-42-milyar-tl-40280993(erişim 01.09.2017)

www.hurriyet.emlak.gov.tr(erişim:02.03.2014) sehirrehberi.bb.gov.tr www.beyoglu.bel.tr/(erişim:02.03.2014).

www.beyoglu.gov.tr/(erişim:02.03.2014).

semtkonaklari.beyoglu.bel.tr/semtkonaklari/ default.aspx?SectionId=961 (erişim 02.03.2014)

mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/05/964187/icerikler/okulumuzun-tarihcesi_366403.html?CHK=6851d448e47f9fbfc1aa102f 16a8eae5(erişim:02.03.2014).

http://emlakansiklopedisi.com/wiki/beyoglu (erişim:02.03.2014).

Kaynak Göster