Bankaların Şubeleri Adına İkmalen veya Re'sen Tarhiyat Yapılabilir Mi?

Bankalar, anonim şirket statüsünde ticari faaliyette bulunma zorunluluğunda olup tüzel kişiliğe sahiptirler. Şubelerinin ise tüzel kişiliği bulunmadığından, bunlara düşen vergisel sorumluluklar anonim şirket şeklinde örgütlenmiş bulunan ve tüzel kişiliğe sahip olan merkezleri vasıtasıyla yerine getirilmesi gerekir.

IS ADDITIONAL OR EX OFFICIO ASSESSMENT POSSIBLE ON BEHALF OF BANKS’ BRANCHES?

Banks are obliged to carry out commercial activities with the status of joint stock company and they have legal personalities. Since their branches do not have legal personalities, the tax-related responsibilities on them must be performed via their headquarters which are organized in the form of joint stock companies and have legal personalities.

Kaynakça

1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

2-V.U.K. Genel Tebliğleri,

3-V.U.K.sirküleri,

4-193 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği.

5-6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ve Tebliğleri

5-6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu,

6-6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu,

7-743 sayılı eski Medeni Kanun,

8-4721 sayılı yeni Medeni Kanun,

9-818 sayılı eski Borçlar Kanunu,

10-6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu,

11-5411 sayılı yeni Bankacılık Kanunu.

12-Ticaret Sicil Yönetmeliği.

Kaynak Göster