7143 Sayılı Kanuna Göre Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.5.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yapılandırmaya ilişkin hükümleri (13, 14, 18, 19, 20 ve 21. maddeleri hariç) yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanun’un 3’üncü maddesinde kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

REGULATIONS FOR CONSTRUCTION OF RECEIVABLES UNASCERTAINED OR PENDING CASE UNDER THE LAW NO 7143

Law No. 7143 dated 11.5.2018 on the Restructuring of Certain Taxes and Other Receivables and Amendments in Certain Laws Provisions relating to structuring published in the Official Gazette dated 18.5.2018 numbered 30425 (13, 14, 18, 19, 20 and 21. materials) entered into force on the date of its publication. Article 3 of the Act stipulates provisions relating to receivables that are not unascertained or are pending case.

Kaynakça

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kaynak Göster