Yurtdışından Temin Edilen Hizmetlerde KDV Sorumluluğu: OECD'nin KDV Rehberi ve AB Mevzuatı Işığında Bir Değerlendirme

Yurtdışından temin edilen hizmetlerden Türkiye'de yararlanılması halinde bu işlem 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre KDV'nin konusuna girmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği'ne göre ise yurtdışından hizmet temin edenlerin, KDV mükellefi olsun olmasın, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan bedelin tamamını tevkif ederek vergi dairesine ödemesi gerekmektedir. KDV mükellefi olmayanlara yönelik böyle bir sorumluluk uygulaması, internet ortamından sağlanan elektronik hizmetlerin yaygınlaşması ile pek çok vatandaşı vergi idaresinin muhatabı konumuna getirmektedir. Bu çalışmada, KDV mükellefiyeti bulunmayanların yurtdışı hizmet temininde KDV tevkifatından sorumlu tutulmasının yerin deliği, OECD ve Avrupa Birliği uygulamaları çerçevesinde tartışılmıştır.

Kaynakça

Statista, 2016. Number of mobile app downloads worldwide from 2009 to 2017. http://www.statista. com/statistics/266488/forecast-of-mobile-app- downloads/ (29.01.2016)

OECD, 2015. International VAT Guidelines. http://www.oecd.org/tax/consumption/ international- vat-gst-guidelines.pdf (29.01.2016)

European Comission, 2014. Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecom- munications, broadcasting and electronic services that enter into force in 2015 http://ec.europa.eu/ taxation_ customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_ works/telecom/explanatory_notes_2015_en.pdf (29.01.2016)

Praxity, 2013. European Value Added Tax. http://www.bkd.com/docs/solution-sheets/european- value-added-tax.pdf (29.01.2016)

HM Revenue and Customs, 2010. VAT Notice 741A: place of supply of services. https://www.gov.uk/ government/publications/vat-notice-741a-place-of- supply-of-services/vat-notice-741a-place-of-supply- of-services#reverse-charge (29.01.2016)

25/10/1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Kaynak Göster