Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançların Temettü Boyutuna İlişkin Kısa Bir Değerlendirme

Kurumların transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıttığı kazancın temettü olarakdeğerlendirilmesi, mükerrer vergilemenin engellenmesi amacıyla mı gerçekleştirilmektedir?Yoksa temettü vergilemesine ilişkin prensiplerin devreye girmesi amacıyla mı yapılmaktadır?Kurumlarda temettü istisnasının amacının mükerrer vergilemenin engellenmesi olduğu kabulüçerçevesinde yukarıdaki soruların bir önemi olmadığı düşünülebilir.Ne var ki gerçekte durum böyle değildir. 5520 Sayılı Kanun uygulamasında transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılankazançların temettü olarak değerlendirilmesi, mükerrer vergilemenin engellenmesi amacını taşımamaktadır. Değerlendirmenin "temettü vergilemesinin güvence altına alınması" amacı yönünden yapılması gerekir.OECD Yaklaşımında çizilen çerçeve de bu yönde bir kabulü gerektirir. Böyle bir kabul, müesseseye ilişkin pek çok tartışmalı hususun aydınlatılmasında faydalı olacaktır.

Kaynakça

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ

YILDIZ, Sami, DORUKKAYA, Şakir, ŞÜKÜ- RER Sıtkı, Vergi Dünyası, Kasım 1985

OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD Publishing, Paris

OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, OECD Publishing, Paris

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Kaynak Göster