Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Kar Düzeyi Göstergesi Olarak Berry Oranı Kullanımı

Transfer fiyatlandırması analizlerinde geleneksel işlem yöntemlerinin uygulanma olanağı bulunmayan durumlarda işleme dayalı kâr yöntemlerinin uygulanması yoluna gidilmektedir. Kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yönteminin olarak sınıflandırılan bu yöntemler,işlemin mahiyetine en uygun kar düzeyi göstergesinin (Profit Level Indicator-PLI) seçilmesini gerekli kılmaktadır. Bu analizlerde kullanılabilecek karlılık oranlarından birisi olan Berry oranının ortaya çıkışı ve uygulama esasları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Kaynakça

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

1 Seri nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Ör- tülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi), July 2010

Charles H. Berry, ''Berry Ratios: Their Use and Misuse,''Journal of Global Transfer Pricing, April- May 1999, reprinted by CCH Inc

Working draft of a Chapter of the Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries http://www.un.org/esa/ffd/tax/sixthsession/CRP4_Ch5 .pdf

Japan Sanctions Berry Ratio, Moving Closer to OECD Regime, https://tax.thomsonreuters.com/wp- content/pdf/transfer-pricing/Japan-Sanctions-Berry- Ratio.pdf

Martin Przysuski & Srini Lalapet, "A Comprehen- sive Look at the Berry Ratio In Transfer Pricing", Tax Notes Int'l, November 21, 2005, p. 759., https://uwa- terloo.ca/master-of-taxation/sites/ca.master-of- taxation/files/uploads/files/przysuskim_berryratiopa- per.pdf

Japan Sanctions Berry Ratio, Moving Closer to OECD Regime, https://tax.thomsonreuters.com/wp- content/pdf/transfer-pricing/Japan-Sanctions-Berry- Ratio.pdf

Berry Ratio and Japan Transfer Pricing Practice, PWC Transfer Pricing News, April 2014, https://www. pwc.com/jp/en/taxnews-transfer-pricing/assets/tp- news-2014-04-e.pdf

Burak DÖŞ, Distribütör Şirketinizin Kar Düzeyini "Berry Rasyosu" ile Ölçebilirsiniz, http://www. kpmgvergi.com/Blog/Pages/FullBlog.aspx?article=393

Can NİZAMOĞLU, Transfer Fiyatlandıraması uygulamasında Emsal Fiyatın Tespitinde Bir Yöntem: Berry Oranı, https://www.pwc.com.tr/tr/microsite/ transfer-pricing/yayinlar/2014/pages/berry-orani- transfer-fiyatlandirmasi-uygulamasi.pdf

Kaynak Göster