Toplu İşçi Çıkarmada Feshin Niteliği

4857 sayılı İş Kanunu’nun, 29’uncu maddesi belirli bir oranda işçinin iş sözleşmesinin feshini toplu işçi çıkarma saymıştır. Yasal düzenleme gereği o işyerinde çalışan sayısı en az 20 olmalıdır. 20’den az işçi çalışan işlerde toplu işçi çıkarma hükmü uygulanmayacaktır. 29’uncu madde hükmü gereği; 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine 17’nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılacaktır. Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 109’uncu maddesinin bir sonucudur. Fesih bildirimi yazılı yapılmamışsa veya fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmemişse aynı Kanunun 21’inci maddesi gereğince geçerli sebep gösterilmediği kabul edilir. Buna karşılık, aynı Kanun’un 25’inci maddesinde öngörülen, işverenin haklı nedenle derhal feshinde ise yazılı şekil şartı aranmamaktadır. Fesih bildiriminin yazılı yapılması ve toplu çıkarımlarda dahi kişiye özgü ve yazılı olması zorunludur. Haklı fesih halleri hariç fesih bildiriminin yazılı yapılmaması feshi başlı başına geçersiz kılar.

Kaynakça

- 4857 sayılı İş Kanunu

- Cumhur Sinan ÖZDEMİR, 1000 Soru-Cevap ve İçtihatlı İş Mevzuatı Rehberi - Adalet Yayınevi 2018/Mayıs

- Yargıtay 9.HD-E:2004/22472-K:2004/23187- T: 14.10.2004

- Yargıtay 9.HD-E:2016/433-K:2016/20907-T:28. 11.2016

Kaynak Göster