Sat-Geri Kirala-Al İşlemlerinin Kiracılar Açısından Vergisel Boyutu

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleriyle sat-geri kirala-al işlemlerine yönelik vergi mevzuatında önemlideğişiklikler yapılmıştır. Konunun özellikle kurumlar vergisi ve katma değer vergisine ilişkin boyutu açıklamaya değer olduğu için makalede bu iki vergi türüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.Sat-geri kirala-al işlemleri, bir takım vergisel avantajlar da sağladığı için mükellefler tarafından başvurulması cazip bir finansman yöntemi olabilir. Buna karşın, yapılan mevzuat düzenlemelerindeki bazı hususlar uygulamada tereddütlere yol açacağa benzemektedir.

Kaynak Göster