OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

OECD Model Anlaşmasının 12. Maddesi gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesini düzenlemektedir. Gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi konusu pek çok açıdan özellik arzetmektedir. Bu çalışmada OECD Modeli ve Türkiye'nin akdettiği çifte vergilendirmeyi önlemeanlaşmaları çerçevesinde gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesine ilişkin genel prensipler,uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve özellikli durumlar ele alınmıştır

___

Batun, Mehmet; "OECD Model Anlaşması Çerçe- vesinde İşyeri Kavramı", Vergi Dünyası, 2014, Sayı: 390.

Danıştay Dergisi, 1997, Sayı 93.

Danıştay Dergisi, 2000, Sayı 102.

Danıştay Dergisi, 2014, Sayı 135.

Gooijer, Jan; "Beneficial Owner: Judicial Variety in Interpretation Counteracted by the 2012 OECD Pro- posals" Intertax, 2014, Volume: 42, Issue: 4.

Jimenez, Adolfo Martin; "Beneficial Ownership: Cur- rent Trends", World Tax Journal, 2010, Volume: 2 No: 1.

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 2014.

OECD, Taxation of Income Derived from the Leasing of Containers, 1983.

___