Gelir Vergimizin Tarım Kazançlarını Vergileme Düzeninin Eleştirisi

1950 de yapılan büyük vergi reformu ile getirilen “5421 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu”, tarımsal gelirlerin vergisini içermiyor diye yıllarca yerme konusu yapıldı. Sonunda 27 Mayıs 1960 devriminde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile “Ziraî Kazanç” ların vergilenmesi gelir vergisi kapsamına alındı. Yıllar süren uygulamalardan sonra bu konudaki yasa hükümleri ve uygulamalar büyük ölçüde olgunlaştırıldı ve tamamlandı. Ancak,22.7.1998 tarihli 4369 Sayılı Kanunla, daha iyisi yapılıyor sanısı ile, Ziraî Kazançların vergilenmesi ile ilgili yasa hükümleri büyük ölçüde değiştirilerek, dağınık bir hale sokuldu ve ziraî kazançların gelir vergisi ile vergilenmesi hemen hemen gene kapsam dışında bırakıldı. Böylece, bu konudaki 25 yıllık deneyim sonunda varılan olgunlaşma yok edildi. En önemlisi, vergiye tabi kazanç tespit yöntemlerinde birlikte esas alınan “işletme büyüklüğü ölçüsü” ile “satış tutarı ölçüsü”nden, “satış tutarı ölçüsü” kaldırılarak, yalnız “işletme büyüklüğü ölçüsü” esas alınır olmuştur. “işletme büyüklüğü ölçü”lerinin tespitine olanak sağlayan “Ekim-sayım beyanı” uygulamalarına da, mevcut mevzuata rağmen, fiilen son verilince, işletme büyüklüğünün belirlenmesi mükelleflerin kendi ihtiyarına terkedildi. Bu gelişmeler sonunda zirai kazançlar için başlıca vergileme yöntemi, satış hasılatı üzerinden % 1-4 oranında kesinti yapılmak suretiyle uygulanan “Tevkifat Yöntemi” olmuştur. Bu durum, özellikle büyük ve kapitalist tarım işletmelerinin, gelir vergisinin diğer vergi kümelerindeki mükelleflere bakarak, daha düşük ve eşit olmayan oran ve tutarlarda vergilenmesine neden olunduğu gibi, geniş ölçüde kayıt dışılığa yol açmıştır. Aşağıda bu konular ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Kaynakça

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Tebliğleri;

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Tebliğleri;

- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu;

- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri

- 4857 Sayılı İş Kanunu

- 4721 Sayılı Medeni Kanun

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- Ord. Prof.Dr. F. Neumark, Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde GELİR VERGİSİ-Teori-TarihçePratik, İsmail Akgün Matbaası İstanbul 1946

- Ord.Prof. İ. Fazıl Pelin, Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, İsmail Akgün Matbaası İstanbul, 1945

- Ali Alaybek, Maliye Bakanlığı Müşavir Hesap Uzmanı, GELİR VERGİSİ DAVAMIZ İstanbul 1947

- Maurıce .Duverger, Fınances Publıques, Paris1963

- Vergi Reform Komisyonunun Tarım Fiskalitesi Hakkında Raporu, 1966

- Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yıllık Vergi Beyanname Kılavuzları

- Yılmaz Özbalcı, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları

Kaynak Göster