Foreks Kavramı ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Vergilenmesi

Kaldıraçlı alım satım işlemleri, piyasadaki adıyla Foreks işlemleri, yalnızca döviz alım satımişlemi olarak algılansa bile aslında döviz, altın, gümüş, hisse senedi, hatta tahıllar gibi bir çokdayanak varlık üzerinden yapılan ve bu dayanak varlıkların alım satımını değil, fiyatındaki değişimi esas alan bir işlemdir. Yatırılan teminat tutarının 100 katına kadar bir tutarda işlem yapmahakkı sağladığı için çok küçük bir fiyat değişiminden çok yüksek karlar vadeden, diğer taraftantabii ki çok yüksek zarar etme riski olan işlemlerdir.Foreks işlemleri Sermaye Piyasası mevzuatında türev işlemler arasında sayılmış ve sermayepiyasası aracı olarak düzenlenmiştir. Vergilenmesine ilişkin yapılan düzenlemelerde, foreks işlemlerinin döviz alım satım işlemi olarak algılanmasından kaynaklı bazı eksiklikler bulunmaktadır. Foreks işlemlerinden elde edilen kazançların vergilenmesine ilişkin yasal düzenlemelerinyapılması gerekmektedir.

Kaynakça

Foreks İşlemlerin Vergilenmesi, M.Burçin DİK- MEN, Eski Baş Hesap Uzmanı, Eylül 2011 Vergi Dünyası Dergisi.

Türev finansal araçlar ve vergilemesi A.Bora ELÇİN E.Maliye Başmüfettişi http://www.meritymm.com/wpcontent/uploads/2013/05/turevvergilendirme.pdf

Foreks İşlemleri Sonucu Elde Edilen Gelirler Ne Zaman Gelir Vergisine Tabi Olacak? | Tolga Büyükdeğirmenci | 21/02/2014, http://www.verginet.net/dtt/1/ foreks-islemleri-vergi.aspx

Foreks Kazançlarında Vergi Var Mı? Mehmet BİNGÖL http://www.finansgundem.com/mehmet- bingol-yazar71/foreks-kazanclarinda-vergi-var-mi- 580530y.htm

Foreks Kazançlarında Vergi Belirsizliği, Güray ÖĞREDİK, Lebib Yalkın, Mart 2014.

Foreks ve Foreks İşlemlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi, Ali TUĞLU, Vergi Dünyası, Sayı 343, Mart 2010.

Kaynak Göster