FİGEN SARKIN ŞAHİN Eski Baş Hesap Uzmanı

Ekonomistler için büyümenin en önemli göstergesi, gayrisafi milli hasıladaki (GSMH) yıllık artışoranıdır. Çin'in GSMH yıllık büyüme oranı 2010 yılından itibaren giderek düşmüştür. Bu düşüş, endüstri ve imalat sektörlerindeki daralmadan kaynaklanmaktadır ve ihracatı da azaltmaktadır. Diğertaraftan hizmetler sektöründe büyüme oranları giderek artmaktadır.Büyümenin yavaşlamasına karşın Çin'de 2000 yılından itibaren kişi başına düşen milli gelirhızla artmıştır ki bu nüfus artış hızının yavaşlamasından kaynaklanmaktadır. Ancak kentsel bölgelerdeki nüfus yoğunluğu artmıştır. Yıllık ortalama ücretler, tüketim harcamaları ve tüketici kredilerihızla yükselmiştir. Kentlerde eğitim seviyesi yüksek, az çocuklu, geliri ve harcama eğilimi artmışyeni bir vatandaş profili oluşmuştur. Çin'in büyüme hızı yavaşlasa da halkının yaşam kalitesi artıyorgözükmektedir

China's Growth Model; Which Is Important? Quantity Or Quality

The most important indicator of the growth for economists is annual gross domestic product(GDP) growth rate. Chinese annual GDP growth rate has been falling steadly since 2010. Thedecline in growth rate resulted from contraction of industrial and manufacturing production whichweakens the export as well. On the other hand, the growth rates in services sector is increasingcontinuously.Although growth has slowed, GDP per capita in China has risen rapidly since 2000 mostlybecause of the decline in population growth rate. However, density of population in urban areashas mounted up. Average yearly wages, consumer spendings and consumer credits has burst induring period. A new jeneration being well educated and having few children, high income andpropensity to spend, has come into existence in urban areas. It seems that life quality of Chinesepeople is increasing although GDP growth rate of the country is declining

Kaynakça

http://www.tradingeconomics.com

http://www.cnbc.com/2015/10/12/china-exports- imports-continue-to-fall-in-september.html

http://www.fortuneturkey.com/

http://www.worldometers.info/

Doughty but not superhuman, The Economist, September 26th-October 2nd 2015.

Kaynak Göster