Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Sağladığı Bir Kısım Fiziki, Maddi ve Vergisel Avantajlar ile Katma Değer Vergisi İadesinde Yaşanması Muhtemel Sorunlar

Firmaların dış pazarda rekabet güçlerinin ve ihracatın artırılmasına destek olan dış ticaret şirketlerinin sağladığı avantajlar nedeniyle, günümüzde çoğu imalatçı veya tedarikçi firma ürettikleri veya tedarik ettikleri ürünleri direkt kendileri ihraç etmeyip, dış ticaret şirketleri aracılığıyla ihraç etme yolunu seçmektedirler. İhracatın dışticaretşirketleri aracılığıyla yapılması, imalatçı veya tedarikçi firmalara bir kısım avantajlarsunmakla birlikte, katma değer vergisi iadesinde dışticaretşirketleri ve hazine açısından yaşanması muhtemel bir takım sorunlara da yol açabilmektedir.

Kaynakça

- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat:2004/12)

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

- Gümrük Yönetmeliği

Kaynak Göster