Dijitalleşmeden Kaynaklanan Vergi Sorunları-Ara Rapor 2018 Bölüm 2: Dijitalleşme, İşletme Modelleri ve Değer Yaratma

Çalışmanın ikinci bölümü olan bu bölüm, dijitalleşmenin işletme modelleri ve değer yaratma üzerindeki etkisini ele almaktadır. Dijital pazarların temel özelliklerini ve özellikle de daha fazla dijitalleşmiş işletme modellerine bakarak bunların nasıl değer yarattığını açıklamaktadır. Çok fazla dijitalleşmiş iş modellerinde sıkça görülen üç özellik tanımlanmaktadır.

Kaynak Göster