Dijital Hizmet Vergisi

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketlerin iş modelleri değişmeye ve teknoloji şirketlerinindünya ekonomisindeki payı artmaya başlamıştır. Bugün devleşen bu dijital ekonominin vergilen-dirilmesi hem uluslararası kuruluşların hem ülkelerin en önemli gündem maddelerinden birisidir.Türkiye de dijital ekonominin vergilendirilmesi için son yıllarda önemli yasal ve idari düzenle-meler yapmıştır. En son 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi vergi mevzuatımıza kazan-dırılmıştır.

Kaynak Göster