Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Mukimlik

Bu makalede çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının en temel kavramlarından birisi olanmukimlik ele alınmıştır. Bir kişinin hangi devlette mukim olduğu konusu o kişinin gelirine uygulanacak olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının belirlenmesi ve akit devletlerin vergilendirme yetkisinin tayin edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Çifte vergilendirmeyi önlemeanlaşmaları mukimliğin belirlenmesi konusunda akit devletlerin ulusal mevzuatlarına atıf yapmaktadır. Ancak, atıf yapılan ulusal mevzuatların uygulanması çifte mukimlik sorununu ortayaçıkması ile sonuçlanabilmektedir. Bu sorunun etkin bir şekilde çözülememesi halinde mükellefinçifte vergilendirme durumu ile karşılaşması kuvvetle muhtemeldir. Çalışmada çifte mukimlik sorununun çözümü de özellikli örnekler tartışılmak suretiyle incelenmiştir.

Residency under Double Tax Conventions

In the article, residency, which is one of the most fundamental concepts of double tax conventions, is analysed. The issue of in which contracting state a person is resident is crucial both for the determination of the double tax covention to be applied and for the identification of each contracting state's authority to tax the relevant income. Double tax conventions refer to the domestic laws of contracting states for the determination of the residency. However, application of domestic laws referred by the coventions may result in the occurance of double-residency problem. If this problem is not solved in an efficient way, taxpayer will likely to face an unrelieved double taxation. The solution of the double-residency problem is also examined in the article by discussing distinct cases.

Kaynakça

Fett, E. E.; "Triangular Cases: The Application of Bilateral Tax Treaties in Multilateral Situations", (Çevrimiçi)http://www.uva.nl/binaries/content/as- sets/uva/nl/onderzoek/promoveren/samenvattin- gen/2013/06/samenvatting-fett.pdf.

Hughes, David; Corporate Residence, Blooms- bury Professional, Sussex, 2013.

IBFD; Tax Treaty Case Law.

Jones, J. Avery et al.; "Dual Residence of Indivi- duals: The Meaning of the Expression in the OECD Model Convention-II" British Tax Review, 1981.

Jones, J. Avery ; Bobbett, Catherine; "Triangular Treaty Problems: A Summary of the Discussions in Seminar E at the IFA Congress in London", Bulletin for International Fiscal Documentation, 53, 1999.

Makovnikova, Silvia; "Permanent Home As A Tie-Breaker Criterion", Dual Residence in Tax Tre- aty Law and EC Law, Linde, Viyana, 2009.

OECD; Model Tax Convention on Income and on Capital, 2014.

Pittman, Shauna; "The Centre of Vital Interest Rule: Do Personal Interest Prevail Over Economic In- terest?" Dual Residence in Tax Treaty Law and EC Law, Linde, Viyana, 2009.

Sasseville, Jacques; "The Role of Tax Treaties in the 21stCentury", Bulletin for International Fiscal Documentation, 56, 2002.

Shelton, Ned; Interpretation and Application of Tax Treaties, Tottel, Sussex, 2004.

Sovereign Wealth Fund Institute; Sovereign Wealth Fund Rankings, (Çevrimiçi) http://www.swfin- stitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/

Kaynak Göster