Birikimli Hayat Sigortası Katılımcılarına Vergi Sürprizi

10.07.2001 tarihinden önce akdedilmiş birikimli hayat sigortası poliçelerinden elde edilengelirler ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun 4697 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükümleri uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 25'inci maddesinin 4697 sayılı kanunda değişmeden önceki 3'üncü fıkrasında şahıs sigorta pimlerinden elde edilen gelirlerin, en yüksekdevlet memurunun (Başbakanlık Müsteşarının) en yüksek emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmının kanundaki diğer şartların da sağlanması halinde vergiden istisna olacağı hüküm altınaalınmıştır. Anayasa Mahkemesinin en fazla 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi alınabileceğineilişkin hükmü iptal etmesi, 10.07.2001 tarihinden önce akdedilen birikimli hayat sigortalarındaistisna tutarının değişmesine sebep olmuştur. Bu makalede Anayasa Mahkemesi kararının birikimli hayat sigortası katılımcılarına etkisi açıklanmıştır.

Kaynak Göster