BEPS 5 No.lu Eylem Planı Kapsamında Zararlı Vergi Uygulamaları ve Nexus Yaklaşımı

Globalleşen dünyada gelişen ekonomik faaliyetlere paralel olarak artan uluslararası ticaretingündeme getirdiği sorunlardan birisi olan Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı-Base Erosion andProfit Shifting (BEPS) konusu ülkelerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. OECD tarafından hazırlanan BEPS eylem planları içinde yer alan 5 No.lu Eylem Planında Zararlı Vergi Uygulamalarına ve bu bağlamda geliştirilen Nexus Yaklaşımına yönelik çalışmalar yapılmış veülkelerin istifadesine sunulmuştur. Makalemizde eylem planı kapsamında Zararlı Vergi Uygulamaları ve Nexus Yaklaşımına ilişkin hususlar ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

http://www.oecd.org/tax/countering-harmful-tax- practices-more-effectively-taking-into-account- transparency-and-substance-action-5-2015-final-repor t-9789264241190-en.htm

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful- tax-competition_9789264162945-en

Kaynak Göster